Importörer

Vi stöder exporten av walesiskt lamm- och nötkött genom uppdaterade marknadsundersökningar, marknadsföringsmaterial, finansiering och möten med exportörer. Du får tillgång till en mängd relevanta publikationer som hjälper till att marknadsföra dessa unika produkter och dess mångsidighet till konsumenter utomlands via din egen handelsportal.

Ladda ner vår broschyr för att hitta exportörer av walesiskt lamm- och nötkött.

Varför SGB?

SGB identifieringen är högt värderad över hela Europa och har varit betydande i säkrandet av starkt utökad verksamhet för alla som sysslar med walesiskt lamm- och nötkött.Från lantbrukare till förädlingsföretag och från handlare till detaljister. Den utgör en märkbar skillnad för de verksamheter som lagerför walesiskt nöt- och lammkött – att sälja en produkt av högsta kvalitet kan ha betydande inverkan på slutresultatet.

For more info on PGI

Varför SGB?

Broschyrer

Ladda ner vår exportbroschyr och andra publikationer som syftar till att ytterligare utvidga utländska marknader för walesiskt lamm- och nötkött; som beskriver kvalitén, den unika smaken och dess mångsidighet för potentiella importörer. Finns även på andra språk.

Broschyr om walesiskt lammkött

Login to the portal to access more Export brochures in other languages

Broschyrer

A taste of Welsh Lamb and Beef.....

Working together with farmers, processors and retailers, HCC - Meat Promotion Wales has succeeded in developing and marketing Welsh Red Meat in markets at home and abroad. Wales is proud to be able to offer Welsh Lamb and Welsh Beef of the utmost quality. Watch our video for a flavour of what we offer.....

Watch our video!

A taste of Welsh Lamb and Beef.....