Yn Falch o Fod yn Unigryw

Croeso i Hybu Cig Cymru

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn ymdrechu i wella ansawdd, cynyddu ymwybyddiaeth a bod yn fwy cost effeithlon er mwyn rhoi gwell cyfleoedd busnes i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

 

Dyma sut gallwn eich helpu chi

Os ydych yn fân-werthwr, cigydd neu athro, yn gweithio yn y gwasanaeth bwyd, neu’r sector cyhoeddus neu’n dosbarthu’n fyd-eang, mae gennym ddewis helaeth o adnoddau i’ch helpu i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru. Cliciwch isod i ganfod sut y gallwn eich helpu.

Adnoddau yn rhad ac am ddim i Weithwyr Iechyd Proffesiynol

Os ydych yn gweithio yn yr maes iechyd neu yn rhoi cyngor i fobl am beth i’w fwyta, dewch i ddarganfod cyfres o daflenni ffeithiau sy’n darparu gwybodaeth gywir am y berthynas rhwng cig coch, iechyd a maeth.

Adnoddau Gweithwyr Lechyd

Health Resources Health Resources Health Resources

Adnoddau Addysg yn rhad ac am ddim

Adnoddau addysg yn cynnwys-Taflenni gwaith, rysetiau a cwisiau
rhyngweithiol a llawer mwy yn ymwneud a chig coch, iechyd a maeth.

Ymunwch â Chlwb y Cigyddion ar-lein am POS AM DDIM

Boost your sales of PGI Welsh Lamb and PGI Welsh Beef with new and attractive POS. Joining the Butchers Club gives you access to all kinds of exclusive POS.
Ymunwch â Chlwb y Cigyddion ar-lein heddiw.

Clwb Cigyddion

Join the Butchers Club

Newyddion

Cystadleuaeth i greu ‘brechdan i’r brenin’ gyda Chig Eidion Cymru

Mae’r seren barbeciw Chris Roberts wedi gosod her i bobl Cymru greu brechdan stêc arbennig, gan fod cyfyngiadau ar symudiadau’n golygu mwy o amser yn y gegin i glirio’r cypyrddau a chefnogi ffermwyr Cymru ar yr un pryd.

Read article...

Cystadleuaeth i greu ‘brechdan i’r brenin’ gyda Chig Eidion Cymru

Cyfle gan Elwen, Y Gogyddes Boblogaidd, i Ennill Gwobr Nodedig

Cafodd Elwen Roberts, y gogyddes boblogaidd a Swyddog Gweithredol HCC ar gyfer Defnyddwyr, ei henwebu ar gyfer un o brif wobrau’r diwydiant bwyd.

Read article...

Cyfle gan Elwen, Y Gogyddes Boblogaidd, i Ennill Gwobr Nodedig

Lansio Cylchgrawn Newydd i Helpu Cigyddion i Ysbrydoli Cwsmeriaid y Stryd Fawr

Gyda chwsmeriaid yn troi yn ôl at gigyddion annibynnol ar ôl i niferoedd y siopau ostwng yn y gorffennol, mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi lansio cylchgrawn rhad ac am ddim newydd i helpu ysbrydoli pobl i wneud y gorau o’r cig o ansawdd uchel sydd ar gael yn siopau cigydd y stryd fawr.

Read article...

Lansio Cylchgrawn Newydd i Helpu Cigyddion i Ysbrydoli Cwsmeriaid y Stryd Fawr

Pam dewis Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru?

Mae ein stamp PGI yn ddolen rhwng ansawdd, traddodiadau ac amgylchedd ardal benodol, ac mae’n rhoi sicrwydd i’ch cwsmeriaid taw dim ond cig o ?yn a gwartheg sy’n cael eu magu yng Nghymru a’u lladd mewn lladd-dai wedi'u cymeradwyo gan HCC y gellir ei farchnata fel Cig Oen Cymru neu Gig Eidion Cymru.