Mân-werthwyr

Rydym yn cydweithio'n agos â mân-werthwyr cadwyn ar draws y DG i’w helpu i brynu, cyflenwi a hyrwyddo Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc o Gymru.  Ar gyfer popeth perthnasol - o ymchwil manwl ynghylch arferion defnyddwyr i gyngor ar sut i labelu cynhyrchion - mewngofnodwch i’ch Porth Masnach i gael cyngor arbenigol, gwybodaeth a chymorth allweddol.

Meithrin llwyddiant

Pam dewis ‘Cymru’? Ochr yn ochr â'r dynodiad PGI, mae HCC wedi gweithio'n galed i ddatblygu ac ehangu brandiau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. Mae'r brandiau hyn yn uchel eu parch ymhlith y defnyddwyr heddiw ac maen nhw’n llwyddo oherwydd eu blas, arferion ffermio traddodiadol dibynadwy a gweithgareddau sy’n parchu’r amgylchedd.

Meithrin llwyddiant

Tîm Strategaeth Bersonol

Er budd mân-werthwyr sy'n cydweithio â HCC, byddwn yn cyfarfod yn rheolaidd i ddatblygu strategaethau newydd ar gyfer hyrwyddo cynhyrchion cig coch ymhlith eich siopwyr a gwneud y brandiau yn fwy amlwg. Gallwch gynnig gweithgareddau hyrwyddo cyffrous i'ch cwsmeriaid - megis ymgyrchoedd hyrwyddo a chystadlaethau ar-becyn - a gallwch gael deunyddiau diddorol i'w gosod yn y siop. I gael rhagor o wybodaeth, mewngofnodwch i’ch Porth Masnach isod.

Tîm Strategaeth Bersonol