Cigyddion

Mae HCC yn credu bod gan gigyddion annibynnol y stryd fawr ran hanfodol i'w chwarae i helpu i hysbysu ac addysgu cwsmeriaid am rinweddau Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc o Gymru. Rydym yma i'ch cynorthwyo gydag adnoddau a gwybodaeth hyrwyddo trwy gyfrwng eich Porth Masnach eich hun.

Pam gwerthu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru?

Mae HCC wedi sefydlu Clwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru i gynorthwyo busnesau i hyrwyddo a gwerthu mwy o Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. Heb orfod talu dim, gall aelodau gael deunyddiau tymhorol i’w rhoi yn eu siopau, cyngor ar labelu a sylw ar wefannau www.eatwelshlamb.co.uk a www.eatwelshbeef.co.uk.

Pam gwerthu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru?

Lawrlwytho

Gall cyflenwyr dilys Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru gyrchu dewis eang o adnoddau.

Data’r farchnad

Data’r farchnad

Deunydd man-gwerthu, taflenni, cardiau rysetiau

Deunydd man-gwerthu, taflenni, cardiau rysetiau

Canllaw i doriadau

Canllaw i doriadau

Mewngofnodwch i'ch Porth Masnach

Clwb Cigyddion

Mae HCC hefyd wedi cyflwyno mentrau fel 'Clwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru’ sydd bellach â dros 260 o aelodau ledled Prydain sy'n gyflenwyr cymeradwy o Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI. Mae HCC yn dymuno eich helpu i werthu mwy o gig a chynyddu ymwybyddiaeth y defnyddiwr o’r cynnyrch drwy gyflenwi offer marchnata a deunyddiau man gwerthu.

Ymunwch heddiw

Clwb Cigyddion

Porc.cymru

Yn gwerthu porc o foch wedi’u geni a’u magu yng Nghymru? Ewch i wefan porc.cymru. Amcan y safle newydd hwn yw dod â’r arbenigwyr o blith ffermwyr, cynhyrchwyr, cigyddion ac aelodau o’r gwasanaeth bwyd at ei gilydd.

Porc.cymru

Porc.cymru