Ymunwch â’r Clwb Cigyddion

Sefydlwyd Clwb Cigyddion Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI i gefnogi cigyddion sy’n gwerthu Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI. Does dim rhaid talu i ymaelodi. Mae gan y clwb dros 260 o aelodau ledled Prydain sy’n elwa ar lu o fanteision. Mae aelodau'n derbyn deunyddiau tymhorol i’w harddangos yn eu siopau, yn manteisio ar ymgyrchoedd marchnata cenedlaethol, cyngor ynghylch labelu a gweithgareddau cysylltiadau cyhoeddus.

A ydych chi’n gigydd sydd eisiau gwerthu mwy o Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru? Dim problem! Gallwch ymuno â Chlwb Cigyddion HCC heddiw trwy lenwi’r ffurflen ar-lein. Cliciwch isod i ymuno.

Ymunwch heddiw

 

Hyrwyddo dilysrwydd

Mae’r Clwb Cigyddion yn agored i fân-werthwyr sy'n gwerthu Cig Oen Cymru PGI neu Gig Eidion PGI sy’n dod o gyflenwyr a gafodd eu hardystio'n annibynnol. Dim ond wedyn y gallan nhw wneud defnydd cyfreithlon o logo a nodau masnach gwerthfawr y Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI).

Hyrwyddo dilysrwydd

Eich rhan chi

Mae HCC yn credu bod gan gigyddion y stryd fawr a mân-werthwyr annibynnol ran hanfodol i'w chwarae wrth helpu i roi gwybodaeth i ddefnyddwyr a’u haddysgu am rinweddau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. Yn fwy nag erioed, mae cwsmeriaid yn chwilio am gyngor am y toriadau mwyaf addas i’w prynu a'r ffordd orau o’u coginio. Mae cigyddion mewn sefyllfa berffaith i ddarparu cymorth.

Ymunwch â’r Clwb Cigyddion

Ein cefnogaeth

Mae’r Clwb Cigyddion yn anelu at ddarparu cymorth i’r mân-werthwyr hyn trwy gynnig deunyddiau hyrwyddo i gigyddion. Caiff aelodau eu cynnwys mewn cystadlaethau i ddefnyddwyr wedi’u trefnu gan HCC a’u rhestru ar wefannau HCC i ddefnyddwyr, a chânt eu gwahodd i ddigwyddiadau rhwydweithio a digwyddiadau i’r diwydiant.

Ymunwch â’r Clwb Cigyddion

Deunyddiau man gwerthu tymhorol

Yn ogystal, mae aelodau Clwb Cigyddion HCC yn derbyn pecynnau tymhorol ar gyfer y man gwerthu. Mae’r rhain yn cynnwys llyfrynnau o ryseitiau a chanllawiau toriadau cig i’w cyflwyno i’w cwsmeriaid, ynghyd â phosteri, sticeri ac eitemau eraill.

Yn ôl yr aelodau, golygodd y deunydd man gwerthu gynnydd cyfartalog o 27% mewn gwerthiant. 

Join today!

Ymunwch heddiw!

Deunyddiau man gwerthu tymhorol

Title Here

Some more content here...

Sample Download

Sample Download

Sample Download

Sample Download

Sample Download

Sample Download

Sample Download

Sample Download

Mewngofnodwch i'ch Porth Masnach

Manteision unigryw

Dewch yn aelod

A ydych chi’n gigydd sydd eisiau gwerthu mwy o Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru? Dim problem! Gallwch ymuno â Chlwb Cigyddion HCC heddiw trwy lenwi’r ffurflen ar-lein. Cliciwch isod i ymuno.

Apply online

Gwnewch gais ar-lein