Y Farchnad Gartref

Fel gwarcheidwaid Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc o Gymru, mae HCC yn gyfrifol am ymgyrchoedd wedi’u hanelu at y defnyddwyr a gweithgareddau hyrwyddo er mwyn codi ymwybyddiaeth yn fyd-eang. Os ydych chi’n teimlo mor angerddol â ni am Gig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc o Gymru, gallwch ein helpu i gyfleu’r manteision i’ch cwsmeriaid a chynyddu’r galw am eich cynhyrchion.

Edrychwch sut gall statws PGI eich helpu chi a’ch cwsmeriaid.

Mân-werthwyr Gwneuthurwyr Cigyddion

Ymgyrchu dros ansawdd

Gallwn eich helpu i gynyddu’r galw am Gig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc o Gymru trwy gyfrwng ymgyrchoedd creadigol. Mae ein hymgyrchoedd wedi’u targedu at eich cwsmeriaid ac maen nhw’n helpu i gadw hyrwyddiadau’n ffres ac atyniadol. Gallwch ofyn am yr holl ddeunydd ymgyrchu a deunydd man gwerthu a’i lawrlwytho trwy eich Porth Masnach.

Ymgyrchu dros ansawdd

Gallwn gynnig ichi...

Clwb Cigyddion

Mae HCC hefyd wedi cyflwyno mentrau fel 'Clwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru’ sydd bellach â dros 260 o aelodau ledled Prydain sy'n gyflenwyr cymeradwy o Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI. Mae HCC am eich helpu i werthu mwy o gig a chynyddu ymwybyddiaeth y defnyddiwr o’r cynnyrch drwy gyflenwi offer marchnata a deunyddiau man gwerthu am ddim.

Ymunwch heddiw

Clwb Cigyddion

Yma i'ch helpu

Os oes angen cymorth arnoch i stocio a hyrwyddo, neu os ydych yn chwilio am ddata marchnad cyfredol ar gyfer Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru neu borc o Gymru, mynnwch air â ni heddiw a chael gwybod sut gallwn eich helpu.

Mewngofnodwch i’n Porth Masnach am fwy o wybodaeth