Mewnforwyr

Rydym yn cynorthwyo allforwyr Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru trwy ymchwil marchnata, deunyddiau cyhoeddusrwydd, cyllido a chyfarfodydd gyda mewnforwyr. Gallwch gael hyd i amrywiaeth o gyhoeddiadau perthnasol sy’n helpu i hyrwyddo’r cynhyrchion unigryw hyn a’u hamlbwrpasedd i siopwyr dramor trwy gyfrwng y Porth Masnach a neilltuwyd ar eich cyfer.

Pam PGI?

Mae’r dynodiad PGI yn uchel ei barch ar draws Ewrop a bu ganddo ran bwysig i’w chwarae yn cynyddu busnes pawb sy’n ymwneud â Chig Eidion Cymru a Chig Oen Cymru - o ffermwyr i broseswyr, ac o fasnachwyr i fan-werthwyr. Mae’n gwneud gwir wahaniaeth i’r busnesau hynny sy’n gwerthu Cig Eidion Cymru a Chig Oen Cymru oherwydd gall gwerthu cynnyrch o’r safon uchaf ddylanwadu’n drwm ar lwyddiant busnes.

Mwy o wybodaeth am PGI

Pam PGI?

Taflenni Gwybodaeth

Lawrlwythwch ein taflen wybodaeth ar Allforio a chyhoeddiadau eraill sy’n anelu at gynyddu’r marchnadoedd tramor ar gyfer Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru trwy amlinellu’r ansawdd, blas unigryw ac amlbwrpasedd i fewnforwyr. Mae taflenni mewn ieithoedd tramor ar gael, hefyd.

Dyfodol Cynaliadwy: Map Ffyrdd Cig Coch Cymru

Dyfodol Cynaliadwy: Map Ffyrdd Cig Coch Cymru

Lefel Uwch o Gynhyrchu Cig Coch yn y DU

Lefel Uwch o Gynhyrchu Cig Coch yn y DU

Llyfryn Allforio

Llyfryn Allforio

Lawrlwythwch yma

Llyfrynnau

Lawrlwythwch ein llyfryn Allforio a chyhoeddiadau eraill sydd â’r nod o ddatblygu marchnadoedd tramor ar gyfer Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru ymhellach, gan amlinellu ansawdd, blas unigryw ac amlbwrpasedd i fewnforwyr posibl. Mae fersiynau ar gael mewn ieithoedd tramor hefyd. 

Taflen Cig Oen Cymru

Mewngofnodwch i’r porth er mwyn cael hyd i ragor o daflenni gwybodaeth Allforio mewn ieithoedd eraill.

Llyfrynnau

Cynhadledd Hybu Cig Cymru 2015

Wrth gydweithio â ffermwyr, proseswyr a mân-werthwyr, mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi llwyddo i ddatblygu a marchnata Cig Coch Cymru mewn marchnadoedd gartref a thramor. Mae Cymru yn ymfalchïo ei bod yn gallu cynnig Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru o’r ansawdd gorau oll. Gwyliwch ein fideo i gael blas o’r hyn sy’n cael ei gynnig gennym ...

Gwyliwch ein fideo!

Cynhadledd Hybu Cig Cymru 2015