Y Farchnad Fyd-eang

Rydym yn darparu cymorth byd-eang ar gyfer Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. Ein nod yw datblygu a gwella cyfleodd busnes er budd allforwyr a’u cwsmeriaid dramor, gan gynnwys mewnforwyr, cyfanwerthwyr, mân-werthwyr a’r sector gwasanaeth bwyd.

mewnforwyr

Cynyddu’r galw yn fyd-eang

Mae’r galw am flas ac ansawdd unigryw Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru y tu allan i’r DG ar gynnydd. Ein swyddogaeth yw parhau i ehangu’r marchnadoedd sy’n bodoli, ynghyd â chwilio am farchnadoedd newydd ichi. Bydd ein harbenigedd yn gymorth i wella’ch sefyllfa yn y farchnad ffyniannus hon ac yn eich helpu i baratoi ar gyfer y galw.

Cynyddu’r galw yn fyd-eang

Tîm Ymroddedig

Mae gennym dîm ymroddgar o bobl broffesiynol wedi’u lleoli yn y DU yn ogystal ag asiantau llawn amser yn cynrychioli a hyrwyddo’r brand mewn marchnadoedd allweddol, yn cynnwys Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, yr Iseldiroedd, Gwlad Belg a Sgandinafia.

Tîm Ymroddedig

Logisteg

Mae dibynadwyedd yn air pwysig i allforwyr Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru o ran y gwasanaeth logistaidd maen nhw’n ei ddarparu. Mae gan allforwyr Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru enw da ledled Ewrop a thu hwnt am ddarparu nwyddau yn brydlon ac am y gwasanaeth dilynol ardderchog.

Logisteg

Rydym yn eich cynorthwyo trwy... 

Mae Ansawdd yn Cyfrif

Cafodd ansawdd nodedig Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru ei gydnabod gan yr Undeb Ewropeaidd (UE) am ei nodweddion rhanbarthol unigryw. Naturiol, aml-ddefnyddiol, brau a suddlon – does dim rhyfedd fod y galw ar gynnydd yn fyd-eang.

Pam PGI?

Rydym yma i helpu

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Chig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru neu borc o Gymru, mynnwch air â ni heddiw i glywed sut gallwn eich helpu yn y Farchnad Fyd-eang.


Ffoniwch ni ar 01970 625050 neu mewngofnodwch i’r Porth Masnach.

Mwy o wybodaeth drwy'r Porth Masnach