Porc Blasus

Mae Cymru’n enwog am gynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru o ansawdd - ond ni ddylem anwybyddu'r porc a gynhyrchir gennym chwaith. Mae proffil y diwydiant porc yng Nghymru’n tyfu, ac mae yna stori anhygoel i’w hadrodd.

Ymfalchïwch eich bod yn hyrwyddo Porc Blasus.

 

Yn llawn daioni

Mae moch Cymru yn derbyn pob gofal, ac yn cael eu cadw heb straen, i gynhyrchu porc mwy blasus. Wrth bori mewn amgylchedd gwbl naturiol lle mae amrywiaeth eang o faethynnau a mwynau, mae’r moch a gafodd eu geni a’u magu yng Nghymru yn cynhyrchu porc unigryw sy’n flasus a brau. Mae’n cael ei gydnabod fel porc sydd gyda’r gorau y bydd eich cwsmeriaid yn ei flasu.

Yn llawn daioni

Yn falch i weini Porc Blasus

“Fel cogydd, dw i’n teimlo’n hyderus braf wrth goginio cig porc o Gymru gan ei fod yn gynnyrch heb ei ail..”

Angela Gray, Ysgol Goginio Angela Gray yng Ngwinllan Llanerch

 Darllenwch stori Angela

 

Hyrwyddwch Porc Blasus

Os ydych yn fân-werthwr, cigydd neu athro, yn gweithio yn y gwasanaeth bwyd, y sector cyhoeddus neu’n dosbarthu’n fyd-eang, mae gennym rwydwaith helaeth o adnoddau i’ch helpu i hyrwyddo porc o Gymru. Canfyddwch sut gallwn helpu ...