Cig Oen Cymru PGI

Yn y diwydiant heriol o gynhyrchu cig oen ac eidion, mae un egwyddor bwysig sy'n sylfaen i Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru - cadw at yr addewid o sicrhau safon. Fe arweiniodd hyn at dderbyn statws PGI (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) gan yr UE, sydd wedi gwthio brandiau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymry i flaen y diwydiant deinamig.

Darganfyddwch y manteision o stocio a gweithio gyda Chig Oen Cymru PGI.

Does dim byd tebyg iddo

Mae Cig Oen Cymru’n cael ei gynhyrchu ar borfeydd gwyrdd, ffrwythlon y mynyddoedd a’r dyffrynnoedd. Yn yr hinsawdd dymherus, mae’r pridd sy’n llawn mwynau a’r amgylchedd glan yn plethu’n berffaith i gynhyrchu cig oen o safon uchel.

Pam PGI?

Does dim byd tebyg iddo

Treftadaeth

Mae Cig Oen Cymru’n cael ei gydnabod dros y byd fel cynnyrch chwedlonol. Gyda lliw da a blas melys, suddlon, mae’r rhinweddau unigryw sy’n cael eu cysylltu gyda Chig Oen Cymru yn ganlyniad blynyddoedd lawer o ddulliau amaethu traddodiadol, cenedlaethau o arbenigedd bridio, a digonedd o dir pori naturiol.

Cig Oen Cymru PGI

Logisteg

Mae dibynadwyedd yn air pwysig i allforwyr Cig Oen Cymru o ran y gwasanaeth logistaidd maen nhw’n ei ddarparu. Mae gan allforwyr Cig Oen Cymru enw da ledled Ewrop a thu hwnt am ddarparu nwyddau yn brydlon ac am y gwasanaeth dilynol ardderchog.

Cig Oen Cymru PGI

Yn falch i fod yn ffermwr Cig Oen Cymru

“Dwi’n angerddol am Gig Oen Cymru, ei safon a’i flas unigryw. Dwi’n falch iawn o’r dulliau amaethu traddodiadol a phrin yw’r newidiadau i’r rheiny dros y canrifoedd.”

Darllenwch stori Myrddin

Beth am hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI efo ni? 

Ydych chi’n fân-werthwr, cigydd, athro neu athrawes, yn gweithio yn y sector gwasanaeth bwyd, y sector cyhoeddus neu ddosbarthu byd-eang? Mae gennym rwydwaith fawr o adnoddau ar gael i’ch cynorthwyo gyda’r gwaith o hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI.