Cig Eidion Cymru PGI

Yn y diwydiant heriol o gynhyrchu cig oen a chig eidion, mae Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn seiliedig ar un egwyddor bwysig, sef cadw addewidion. Trwy lynu wrth yr egwyddor syml hwn, llwyddodd y cigoedd i ennill statws PGI gan yr Undeb Ewropeaidd, ac mae hyn wedi gosod Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru ar y blaen mewn diwydiant egnïol.

Canfyddwch fanteision gwerthu a gweithio gyda Chig Eidion Cymru PGI.

Yn llawn daioni

Mae tirwedd hynafol unigryw Cymru yn berffaith ar gyfer ffermio defaid a gwartheg cig eidion. Mae’r cynefinoedd gwelltog bras yn cynnwys tir pori llawr gwlad sy’n ymestyn hyd at y môr, a thir uchel godidog y mynyddoedd sydd yn gyforiog o rug persawrus, a rhwydwaith o nentydd ac afonydd yn llifo drwy’r cyfan.

Pam PGI?

Yn llawn daioni

Treftadaeth

Cafodd Cig Eidion Cymru a’i dreftadaeth, cymeriad ac enw da unigryw ei gydnabod gan y Comisiwn Ewropeaidd trwy ennill statws prin Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI).

Cig Eidion Cymru PGI

Cynnal Safonau PGI 

Mae cael corff ardystio annibynnol ar gyfer Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI yn golygu y gallwch ymddiried yn llawn yn y cynllun a’r hyn y mae’n ei olygu, ynghyd â bod yn hyderus ynghylch yr hyn rydych yn ei werthu i ddefnyddwyr. 

Cig Eidion Cymru PGI

Yn falch i fod yn ffermwr Cig Eidion Cymru

Mae ffermwyr Cymru’n gwybod ers cenedlaethau os byddwch yn gofalu am yr amgylchedd, fe fydd yr amgylchedd yn gofalu amdanoch chi. A dyna’r gyfrinach y tu ôl i ganrifoedd o arferion ffermio cynaliadwy sydd wedi gwneud Cymru’n gynhyrchwr cig oen a chig eidion o’r ansawdd gorau.

Darllenwch fwy

Hyrwyddwch Gig Eidion Cymru PGI gyda ni

Os ydych yn fân-werthwr, cigydd neu athro, yn gweithio yn y gwasanaeth bwyd, y sector cyhoeddus neu’n dosbarthu’n fyd-eang, mae gennym rwydwaith helaeth o adnoddau i’ch helpu i hyrwyddo Cig Eidion Cymru PGI.