Pam PGI?

Yn y diwydiant heriol o gynhyrchu cig oen a chig eidion, mae Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn seiliedig ar un egwyddor bwysig, sef cadw addewidion. Trwy lynu wrth yr egwyddor syml hwn, llwyddodd y cigoedd i ennill statws PGI gan yr Undeb Ewropeaidd, ac mae hyn wedi gosod Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru ar y blaen mewn diwydiant egnïol.

Edrychwch sut gall statws PGI eich helpu chi a’ch cwsmeriaid.

Cariad at y tir

Mae ein ffermwyr yn enwog ledled y byd am gynhyrchu cig oen a chig eidion blasus nad oes eu gwell mewn unrhyw wlad. Mae’r amgylchedd lle caiff eu da byw eu magu yn chwarae rhan bwysig eithriadol wrth gynhyrchu’r cig suddlon, melys a brau hwn. Mae tirwedd hynafol unigryw Cymru yn berffaith ar gyfer ffermio defaid a gwartheg, a dyna yw’r cam cyntaf tuag at ennill statws PGI.

Cariad at y tir

Meithrin traddodiadau

Ers canrifoedd, mae bridiau defaid brodorol yn ffynnu ar y tir glas naturiol sydd ar gael gydol y flwyddyn. Mae dulliau hwsmonaeth traddodiadol ac arbenigedd bridio ar dirwedd naturiol yn cynhyrchu cig oen o’r ansawdd gorau.

Meithrin traddodiadau

Dilysrwydd ac olrheinedd

Mae’r safon PGI yn gwarantu ein bod yn cyfuno ansawdd, traddodiadau ac amgylchedd ardal benodol i gynhyrchu cig o ansawdd i’w werthu i’ch cwsmeriaid.

Gwarchod rhag efelychiad 

Er mwyn ennill a chynnal statws PGI, rhaid i gynhyrchion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru gael eu cynhyrchu, eu prosesu a’u paratoi yn unol â chanllawiau llym. Fel canlyniad, caiff eich cwsmeriaid eu gwarchod rhag efelychiad ledled yr UE, gan dderbyn dim ond cigoedd o’r ansawdd gorau.

Creu galw, cynyddu gwerthiant

Mae ymchwil yn dangos fod defnyddwyr mewn sawl gwlad yn chwilio am y nod PGI wrth brynu bwyd. Trwy arddangos logo PGI, gallwch ddangos fod eich cynhyrchion yn wahanol i rai eich cystadleuwyr a gallwch gynyddu eich gwerthiant.

Edrychwch pam y mae cwsmeriaid yn caru...