`

Mae Arnom Angen chi?

Mae Arnom Angen chi?

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn chwilio am eu Cyflenwr Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru am ein presenoldeb yn yn Sioe Frenhinol Cymru eleni!

Rhowch cais mewn yma

Telerau ac Amodau

Bydd yn ofynnol i enillydd y gystadleuaeth gyflenwi a chyflwyno'r cynnyrch (Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru) i

ofynion y trefnwyr (HCC). Dylid cyflwyno'r cynnyrch ddydd Sul 21 Gorffennaf 2019 o 3yp ymlaen.

Darllenwch y Telerau ac Amodau canlynol…

  • Rhaid i'r holl gynnyrch fod yn “Gig Oen Cymru” a “Chig Eidion Cymru”, a gafodd ei eni a'i fagu yng Nghymru, a'i ladd mewn lladd-dy wedi'i gymeradwyo gan PGI.
  • Rwy'n cydnabod bod y gystadleuaeth hon ar agor i aelodau o Glwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion
  • Cymru yn unig, ac rwy'n deall y bydd fy nghais yn cael ei anghymhwyso os nad wyf yn aelod.
  • Os ydych chi'n gwerthu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, gallwch fod yn rhan o Glwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru am ddim trwy anfon e-bost at kjones@hccmpw.org.uk a llenwi ffurflen datganiad.
  • Os yn llwyddiannus, rwy'n cydnabod y bydd disgwyl i mi gyflenwi fy nghynnyrch i'r manylebau sy'n ofynnol gan HCC a byddaf yn cael fy nhalu am gyflenwi a chyflenwi'r cynnyrch.
  • Bydd angen cynnyrch ar gyfer cyfnod y sioe, gan gynnwys arddangosiadau ac arddangosiadau, a bydd angen ei ddosbarthu i stondin HCC ar faes y sioe ddydd Sul 20 Gorffennaf 2019.
  • Rwy'n rhoi caniatâd i ddefnyddio fy enw, enw cwmni, a delwedd mewn deunydd cyhoeddusrwydd ac ar draws tudalennau cyfryngau cymdeithasol HCC os rydw i y rhestr fer a / neu'n cael fy newis fel enillydd cystadleuaeth.
  • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Iau ar 4 Gorffennaf 2019 erbyn 11:59pm.
  • Hysbysir yr enillydd ddydd Gwener 5 Gorffennaf a rhoddir archeb lawn.

More News

Call to ‘pimp up your steak’ at home for beef week

Call to ‘pimp up your steak’ at home for beef week

Welsh BBQ sensation Chris Roberts has kicked-off a challenge aimed at leading Welsh celebrities and the general public to ‘pimp-up’ their steak sandwich, as lockdown provides added time in the kitchen to clear out those store cupboards whilst supporting Welsh farmers during Great British Beef Week (23 – 30 April). Read full article

Popular Cook Elwen up for Top Industry Award

Popular Cook Elwen up for Top Industry Award

Elwen Roberts, popular cook and Consumer Executive for Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales (HCC), has been nominated for a top award by the food industry. Read full article

New Magazine Launched to Help Butchers Inspire High-Street Shoppers

New Magazine Launched to Help Butchers Inspire High-Street Shoppers

With consumers turning back to independent butchers after previous years of decline in their numbers, Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has launched a new free magazine to help inspire consumers to make the most of the high-quality meat available from their high-street butchers’ shop. Read full article