`

Lansio Cylchgrawn Newydd i Helpu Cigyddion i Ysbrydoli Cwsmeriaid y Stryd Fawr

Lansio Cylchgrawn Newydd i Helpu Cigyddion i Ysbrydoli Cwsmeriaid y Stryd Fawr

Gyda chwsmeriaid yn troi yn ôl at gigyddion annibynnol ar ôl i niferoedd y siopau ostwng yn y gorffennol, mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi lansio cylchgrawn rhad ac am ddim newydd i helpu ysbrydoli pobl i wneud y gorau o’r cig o ansawdd uchel sydd ar gael yn siopau cigydd y stryd fawr.

Yn ystod y 1990au a dechrau’r 2000au, disgynodd nifer y manwerthwyr cig annibynnol ledled y DU o fwy na 50%, ond ers hynny mae’r niferoedd wedi sefydlogi wrth i frîd newydd o gigydd gyfuno sgiliau traddodiadol gydag arloesi gyda chynnyrch newydd i sefydlu busnesau sy’n gonglfeini’r stryd fawr.

Mae llawer ohonynt yng Nghymru yn rhan o Glwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru HCC, cymdeithas o fanwerthwyr sydd wedi ymrwymo i gaffael cynnyrch sydd â’r dynodiad PGI, ac sy’n derbyn deunyddiau pwynt gwerthu unigryw oddi wrth y corff hyrwyddo cig coch.

Yn ogystal â'r posteri a’r taflenni arferol, mae HCC bellach wedi buddsoddi ymhellach mewn cigyddion annibynnol drwy lansio cylchgrawn newydd, Cig ar yr Asgwrn, sy'n cynnwys ryseitiau tymhorol fel marinadau barbeciw, gwybodaeth am fanteision cig coch ar gyfer iechyd, ac erthyglau gan enwogion.

“Mae cwsmeriaid yn mwynhau ymweld â chigyddion annibynnol oherwydd ei fod yn brofiad arbennig,” meddai Swyddog Marchnata HCC, Kirstie Jones. “Gallant gael cyngor ar sut i baratoi a choginio eu cig, yn ogystal â rhoi cynnig ar baratoadau parod y mae cigyddion modern yn rhagori ynddynt.”

Ychwanegodd, “Mae ein cylchgrawn newydd, sydd ar gael mewn siopau sy’n aelodau o Glwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru HCC, yn cynnwys amrywiaeth o ryseitiau blasus. Rydym hefyd yn falch iawn o gynnwys erthyglau gan frenin y barbeciw Chris Roberts, yn ogystal ag Elinor Snowsill, y chwaraewraig rygbi rhyngwladol, sy’n esbonio sut mae cig yn rhan wych o ddeiet cytbwys iach.”

“Mae'r cylchgrawn hefyd yn cynnwys gwybodaeth am sut y gellir olrhain Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI o’r fferm i’r fforc, yn ogystal ag erthygl arbennig ar sector porc Cymru sydd wedi bod yn ennill mwy a mwy o wobrau ledled Prydain” meddai Kirstie.

Mae’r busnes cigydd o ddyffryn Teifi, Dewi James a’i Gwmni, sydd â siopau yn Aberteifi a Chastellnewydd Emlyn ac a oedd yn un o enillwyr Gwobrau Bwyd Cymru yn ddiweddar, yn un sy’n falch o gynnig y cylchgrawn newydd.

“Mae mwy a mwy o bobl yn poeni am o ble mae eu bwyd yn dod, ac yn ein siop maen nhw’n gwybod bod llawer iawn o’r cynnyrch yn dod o’r ardal gyfagos,” meddai Dilwyn James. “Mae cwsmeriaid hefyd yn dibynnu ar gigyddion am gyngor ar sut i wneud y gorau o’u cig. Bydd y cylchgrawn newydd hwn yn rhoi mwy o syniadau newydd iddynt, gan gynnwys ryseitiau gwych ar gyfer yr haf.”

Mae nifer o aelodau'r Clwb Cigyddion wrthi’n cystadlu i weld pa rai ohonynt fydd yn darparu’r cig ar gyfer arddangosiadau cigydda a choginio ym mhafiliwn HCC yn Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Dywedodd Kirstie Jones, “Gyda chymaint o gigyddion galluog yng Nghymru, roeddem yn meddwl ei bod yn syniad da rhoi cyfle iddynt ddod yn gyflenwr ar gyfer y flwyddyn. Mae’r arddangosfeydd bob amser yn boblogaidd, ac edrychwn ymlaen at adolygu’r ceisiadau! ”

More News

Call to ‘pimp up your steak’ at home for beef week

Call to ‘pimp up your steak’ at home for beef week

Welsh BBQ sensation Chris Roberts has kicked-off a challenge aimed at leading Welsh celebrities and the general public to ‘pimp-up’ their steak sandwich, as lockdown provides added time in the kitchen to clear out those store cupboards whilst supporting Welsh farmers during Great British Beef Week (23 – 30 April). Read full article

Popular Cook Elwen up for Top Industry Award

Popular Cook Elwen up for Top Industry Award

Elwen Roberts, popular cook and Consumer Executive for Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales (HCC), has been nominated for a top award by the food industry. Read full article

New Magazine Launched to Help Butchers Inspire High-Street Shoppers

New Magazine Launched to Help Butchers Inspire High-Street Shoppers

With consumers turning back to independent butchers after previous years of decline in their numbers, Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has launched a new free magazine to help inspire consumers to make the most of the high-quality meat available from their high-street butchers’ shop. Read full article