`

HCC yn helpu cwmnïau bwyd i chwilio am fusnes newydd

HCC yn helpu cwmnïau bwyd i chwilio am fusnes newydd

Yr wythnos hon mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â darparwyr bwyd blaenllaw yng Nghymru wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i gwsmeriaid newydd yn y farchnad gartref.

Mae llawer o gwmnïau bwyd Cymru yn gefnogol iawn i Gig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.  Maen nhw’n defnyddio cig lleol i greu prydau ffres â gwerth ychwanegol sydd yn barod i’w defnyddio. Caiff y rhain eu gwerthu i amrywiaeth eang o gleientiaid yn y sectorau tai bwyta, gwestai ac arlwyo.

Fel rhan o'i waith cynyddol yn y farchnad gartref, yn wyneb yr ansicrwydd masnachol oherwydd Brexit, roedd HCC yn bresennol mewn sioeau masnach yn Llandudno a Bae Colwyn yr wythnos hon, lle’r oedd cwsmeriaid yn y sector arlwyo yn gallu blasu prydau o gig oen a chig eidion gan y cwmnïau bwyd.

Dywedodd Emily Davies, sy’n Swyddog Gweithredol yn HCC ar gyfer Datblygu’r Farchnad yn y DG: “Mae sector gwasanaethau bwyd y DG yn werth £57 biliwn y flwyddyn, sy'n farchnad gartref hollbwysig i Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. O fewn hyn mae gennym nifer o gwmnïau ardderchog sydd wedi ymrwymo i ddefnyddio cig coch o Gymru.”

Ychwanegodd: “Roedd y sioeau masnach hyn yn rhan o ymgyrch gan HCC i helpu'r cwmnïau hyn i ddenu cleientiaid newydd, trwy baratoi samplau o'r cynnyrch ardderchog sy’n cael ei gynnig, ac adrodd hanes olrheinedd y cynnyrch rhagorol a'r dulliau ffermio traddodiadol sydd y tu ôl i’r brand.”

More News

Call to ‘pimp up your steak’ at home for beef week

Call to ‘pimp up your steak’ at home for beef week

Welsh BBQ sensation Chris Roberts has kicked-off a challenge aimed at leading Welsh celebrities and the general public to ‘pimp-up’ their steak sandwich, as lockdown provides added time in the kitchen to clear out those store cupboards whilst supporting Welsh farmers during Great British Beef Week (23 – 30 April). Read full article

Popular Cook Elwen up for Top Industry Award

Popular Cook Elwen up for Top Industry Award

Elwen Roberts, popular cook and Consumer Executive for Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales (HCC), has been nominated for a top award by the food industry. Read full article

New Magazine Launched to Help Butchers Inspire High-Street Shoppers

New Magazine Launched to Help Butchers Inspire High-Street Shoppers

With consumers turning back to independent butchers after previous years of decline in their numbers, Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has launched a new free magazine to help inspire consumers to make the most of the high-quality meat available from their high-street butchers’ shop. Read full article