`

HCC yn helpu athrawon i roi’r ffeithiau i blant am ddiet cytbwys

HCC yn helpu athrawon i roi’r ffeithiau i blant am ddiet cytbwys

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn ceisio helpu ysgolion Cymru i addysgu plant am ddiet iach a chytbwys trwy ariannu cyrsiau hyfforddi athrawon, ynghyd â helpu i ddarparu adnoddau ar gyfer addysgu am fwyd yn y cwricwlwm.

Rhoddwyd mynediad am ddim i'r cwrs ar-lein, Cyflwyniad i fwyta a maethiad iach / Introduction to healthy eating and nutrition, i 19 o athrawon uwchradd yng Nghymru a oedd wedi cofrestru i ddiweddaru eu gwybodaeth am faethiad. Cafodd yr hyfforddiant, sydd fel arfer yn costio £65, ei ysgrifennu a'i ddatblygu gan Sefydliad Maetheg Prydain (BNF), ond ariannwyd athrawon ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon i gymryd rhan gan fyrddau ardoll cig coch y DG. 

Mae’r cwrs yn cefnogi astudiaethau bwyd yng Nghyfnod Allweddol 3 a 4 a Chanllaw 7 o Addysgu bwyd mewn ysgolion uwchradd: fframwaith o wybodaeth a sgiliauteaching in secondary schools: a framework of knowledge and skills.

Mae Elwen Roberts o HCC wedi arwain nifer o gyrsiau a seminarau hyfforddi i athrawon bwyd yng Nghymru dros y blynyddoedd. Dywedodd: “Roeddem yn falch o gynnig y cwrs ar-lein hwn i athrawon yng Nghymru.  Mae cig coch yn cynnwys cymaint o faetholion a mwynau hanfodol fel rhan o ddiet iach a chytbwys; mae'n bwysig bod ein hathrawon yn gwbl ymwybodol o'r manteision ac yn gallu rhannu'r ffeithiau’n hyderus gyda'u myfyrwyr.

Roedd y cwrs ar gael i addysgwyr ar y gronfa ddata e-bost, Cig ac Addysg, sef partneriaeth ledled y DG ar gyfer hyrwyddo manteision cig coch fel rhan o ddiet iach. Fodd bynnag, mae angen i athrawon sylweddoli fod gwefan Cig ac Addysg bellach wedi cau a chafodd adnoddau i gefnogi eu haddysgu a'u dysgu am gig coch eu trosglwyddo i wefan sydd newydd gael ei diweddaru, sef ‘Food – a fact of life’.

Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys adnoddau dwyieithog wedi eu datblygu gan HCC, sy’n amrywio o gynlluniau gwersi, posteri a ryseitiau cig coch cyflym a hawdd y gellir eu creu yn ystod gwersi.

“Mae gennym gyfoeth o adnoddau dwyieithog y gall athrawon eu lawrlwytho a'u defnyddio am ddim, pob un ohonyn nhw’n hyrwyddo manteision cynnwys cig coch fel rhan o ddiet iach a chytbwys. Y gobaith yw y byddan nhw hefyd yn annog ac yn cynorthwyo athrawon i gyflwyno cig coch a dangos sut i'w goginio yn ystod gwersi.”

Mae'r adnoddau hyn ar gael hefyd ar Hwb, Llwyfan Dysgu Cymru Gyfan, ac ar wefan masnach HCC: http://www.hcctrade.co.uk/

Yn ogystal, mae HCC yn gweithio gyda ‘Food - a fact of life’ er mwyn trefnu cynhadledd i athrawon yn hwyrach eleni.

More News

Call to ‘pimp up your steak’ at home for beef week

Call to ‘pimp up your steak’ at home for beef week

Welsh BBQ sensation Chris Roberts has kicked-off a challenge aimed at leading Welsh celebrities and the general public to ‘pimp-up’ their steak sandwich, as lockdown provides added time in the kitchen to clear out those store cupboards whilst supporting Welsh farmers during Great British Beef Week (23 – 30 April). Read full article

Popular Cook Elwen up for Top Industry Award

Popular Cook Elwen up for Top Industry Award

Elwen Roberts, popular cook and Consumer Executive for Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales (HCC), has been nominated for a top award by the food industry. Read full article

New Magazine Launched to Help Butchers Inspire High-Street Shoppers

New Magazine Launched to Help Butchers Inspire High-Street Shoppers

With consumers turning back to independent butchers after previous years of decline in their numbers, Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has launched a new free magazine to help inspire consumers to make the most of the high-quality meat available from their high-street butchers’ shop. Read full article