`

Cystadleuaeth i greu ‘brechdan i’r brenin’ gyda Chig Eidion Cymru

Cystadleuaeth i greu ‘brechdan i’r brenin’ gyda Chig Eidion Cymru

Mae’r seren barbeciw Chris Roberts wedi gosod her i bobl Cymru greu brechdan stêc arbennig, gan fod cyfyngiadau ar symudiadau’n golygu mwy o amser yn y gegin i glirio’r cypyrddau a chefnogi ffermwyr Cymru ar yr un pryd. 

Mae cychwyn yr her yn cyd-fynd ag Wythnos Cig Eidion Prydain (23 – 30 Ebrill), a daw mewn cyfnod o ansicrwydd mawr i ffermwyr Cymru oherwydd bod bwytai’n dal ar gau, sy’n golygu 2.5. biliwn yn llai o achlysuron bwyta allan yn y DU rhwng Ebrill a Mehefin eleni.

Gan bod 20% o gig eidion yn cael ei fwyta mewn bwytai, gyda stêc yn un o’r dewisiadau mwyaf poblogaidd, mae’r ffocws nawr ar gynyddu cyfleoedd i bobl fwyta Cig Eidion Cymru PGI o’r ansawdd gorau gartref.

Er mwyn annog pobl i’w brynu yn ystod y cyfnod hwn, a helpu rhoi stêc ar y fwydlen ar gyfer rhai o’r 500 miliwn o brydau ychwanegol** yr wythnos fydd nawr yn cael eu bwyta gartref, mae brenin y barbeciw Chris Roberts wedi gosod her y gall hyd yn oed y cogyddion mwyaf elfennol ei chwblhau.

Mae wedi ymuno â’r corff ardoll cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) i gynnig gwobrau a chefnogaeth i’w syniad, gyda’r detholiad o wobrau’n cynnwys crochan tân moethus a hamperi o Gig Eidion o’r ansawdd gorau.

Wrth osod yr her, dywedodd Chris:

“Pa well amser i ddechrau coginio gyda darnau gwych o stêc, o syrlwyn i  lygad yr asen – mae digon o opsiynau i’w cael gan eich cigydd lleol, yn yr archfarchnad neu ar-lein. Ond cofiwch brynu Cig Eidion Cymru, oherwydd mae cefnogi ein ffermwyr lleol yn bwysicach nag erioed.

“Ewch amdani gyda’ch brechdan. Dwi wedi clywed pob math o syniadau’n barod fel tsilis gwirion o boeth neu flasau’r Caribî fel pinafal. Gallech chi ddefnyddio bara gwahanol, mwydo’r cig, meddwl am damaid i’w roi ar yr ochr, mae’r rheolau’n syml: does dim rheolau…”

Mae Chris wedi gosod esiampl wych gyda’i frechdan stêc llygad yr asen, a gallwch ei wylio ar dudalen blog eatwelshbeef.com (https://eatwelshlambandwelshbeef.com/cy/blog/allwch-chi-greu-brechdan-ir-brenin).

Er mwyn ymgeisio, y cyfan sy’n rhaid i’r cyhoedd ei wneud yw coginio brechdan stêc a rhoi llun o’u creadigaeth a’r rysáit gan dagio @pgiwelshbeef ar Instagram; @PGIWelshBeef ar Twitter; neu @PGIWelshBeef ar Facebook. Am ragor o wybodaeth am sut i ymgeisio, ewch i adran blog gwefan eatwelshbeef.com.

Fel ysgogiad ychwanegol, mae Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales yn cynnig amrywiaeth o wobrau ar gyfer y prif enillydd ac i’r un y bydd Chris yn ystyried “nid at ei ddant, ond yn gyfuniad gwallgof.”

Wrth siarad am sialens rithwir Chris, ychwanegodd Rhys Llywelyn, Rheolwr Datblygu’r Farchnad HCC:

“Mae’n wych bod y cyhoedd eisiau cefnogi ffermwyr Cymru fel hyn. Does dim ffordd well na mwy blasus o ddangos eich cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn, ac mae hefyd yn fantais gallu defnyddio rhai o gynhwysion cwpwrdd y gegin sydd wedi bod yn eistedd yno ers blynyddoedd! O mhrofiad i mae digonedd ohonyt i gael yn llechu yn ycorneli tywyll!”

Mae amrywiaeth o ryseitiau Cig Eidion Cymru, gan gynnwys ryseitiau stêc, i’w gweld yn https://eatwelshlambandwelshbeef.com/cy/recipes/topic/welsh-beef

More News

Call to ‘pimp up your steak’ at home for beef week

Call to ‘pimp up your steak’ at home for beef week

Welsh BBQ sensation Chris Roberts has kicked-off a challenge aimed at leading Welsh celebrities and the general public to ‘pimp-up’ their steak sandwich, as lockdown provides added time in the kitchen to clear out those store cupboards whilst supporting Welsh farmers during Great British Beef Week (23 – 30 April). Read full article

Popular Cook Elwen up for Top Industry Award

Popular Cook Elwen up for Top Industry Award

Elwen Roberts, popular cook and Consumer Executive for Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales (HCC), has been nominated for a top award by the food industry. Read full article

New Magazine Launched to Help Butchers Inspire High-Street Shoppers

New Magazine Launched to Help Butchers Inspire High-Street Shoppers

With consumers turning back to independent butchers after previous years of decline in their numbers, Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has launched a new free magazine to help inspire consumers to make the most of the high-quality meat available from their high-street butchers’ shop. Read full article