`

Cyfle gan Elwen, Y Gogyddes Boblogaidd, i Ennill Gwobr Nodedig

Cyfle gan Elwen, Y Gogyddes Boblogaidd, i Ennill Gwobr Nodedig

Cafodd Elwen Roberts, y gogyddes boblogaidd a Swyddog Gweithredol HCC ar gyfer Defnyddwyr, ei henwebu ar gyfer un o brif wobrau’r diwydiant bwyd.

Enwebwyd Elwen, sy'n cynnal arddangosiadau coginio mewn ysgolion ac ar y teledu i S4C, ar gyfer rownd derfynol Gwobrau 'Women in Meat'.

Cyhoeddir y canlyniad mewn cinio mawreddog yn y Royal Garden Hotel yn Kensington ym mis Tachwedd, yn dilyn pleidlais gyhoeddus ar-lein yn https://womeninmeatawards.com/vote/

Mae enwebiad Elwen yn cydnabod gyrfa ugain mlynedd yn y diwydiant, lle mae wedi dangos ymrwymiad mawr i addysgu'r cyhoedd, athrawon, plant a gweithwyr iechyd proffesiynol ynghylch sut mae bwyd yn cael ei gynhyrchu, diet cytbwys a phwysigrwydd olrhain tarddiad bwyd.

Roedd Elwen i fod i weithio yn Sioe Frenhinol Cymru  am y 36ain gwaith eleni, ond mae wedi torri ei garddwrn a bydd rhaid i HCC ymdopi heb ei harddangosiadau coginio unigryw.

Serch hynny, bydd tîm ymroddedig Elwen, ynghyd â chogyddion gwadd, yng nghegin HCC i gynnig samplau o Gig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc i ymwelwyr.

Bydd Gareth Ward o fwyty seren-Michelin Ynys-hir yno ar ddiwrnod cyntaf y sioe ar 22 Gorffennaf, a bydd y gwesteion eraill  yn cynnwys y arbenigwr ar farbeciws, Chris Roberts; y cogydd poblogaidd o Aberhonddu, Owain Hill; Simon a Maryann Wright o Wright's Food Emporium; yr ymgynghorydd bwyd Nerys Howell; aelodau o Dîm Coginio Cymru, a Katie Davies o 'Britain's Best Home Cook'.

Bydd Luke Thomas, y cogydd ifanc o Gei Connah sydd wedi gweithio yn y bwytai gorau yn Llundain yn dychwelyd i’r Sioe eleni eto.

Dywedodd Rheolwr Datblygu'r Farchnad yn HCC, Rhys Llywelyn: "Mae'n ddrwg gennym na fydd Elwen gyda ni ar gyfer y Sioe eleni. Rydym yn edrych ymlaen at ei chroesawu'n ôl yn fuan ac yn falch iawn bod ei gwaith gwych yn cael ei gydnabod gan y diwydiant.

“Rwy'n si?r y bydd llawer o'r bobl a'r sefydliadau sydd wedi elwa o arbenigedd Elwen a’i gwaith ymgysylltu yn awyddus i'w chefnogi. Mae'r pleidleisio’n dod i ben ar 5 Awst. Felly, rhaid brysio.”

More News

Cystadleuaeth i greu ‘brechdan i’r brenin’ gyda Chig Eidion Cymru

Cystadleuaeth i greu ‘brechdan i’r brenin’ gyda Chig Eidion Cymru

Mae’r seren barbeciw Chris Roberts wedi gosod her i bobl Cymru greu brechdan stêc arbennig, gan fod cyfyngiadau ar symudiadau’n golygu mwy o amser yn y gegin i glirio’r cypyrddau a chefnogi ffermwyr Cymru ar yr un pryd. Read full article

Lansio Cylchgrawn Newydd i Helpu Cigyddion i Ysbrydoli Cwsmeriaid y Stryd Fawr

Lansio Cylchgrawn Newydd i Helpu Cigyddion i Ysbrydoli Cwsmeriaid y Stryd Fawr

Gyda chwsmeriaid yn troi yn ôl at gigyddion annibynnol ar ôl i niferoedd y siopau ostwng yn y gorffennol, mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi lansio cylchgrawn rhad ac am ddim newydd i helpu ysbrydoli pobl i wneud y gorau o’r cig o ansawdd uchel sydd ar gael yn siopau cigydd y stryd fawr. Read full article

Gobaith ynghylch allforio Cig o Gymru i Tsieina wrth i Is-brif Weinidog y Wlad ymweld â fferm ger Nant-y-moel

Gobaith ynghylch allforio Cig o Gymru i Tsieina wrth i Is-brif Weinidog y Wlad ymweld â fferm ger Nant-y-moel

Roedd fferm yng nghymoedd y De yn fan cyfarfod i gynrychiolwyr dylanwadol o lywodraethau Cymru a Tsieina yn gynharach yn y mis, yn fuan ar ôl cytundeb ynghylch codi’r gwaharddiad ar allforio Cig Eidion a Chig Oen o’r DG i dir mawr Tsieina. Read full article