Gobaith ynghylch allforio Cig o Gymru i Tsieina wrth i Is-brif Weinidog y Wlad ymweld â fferm ger Nant-y-moel

25 Jun 2019, 15:32

Gobaith ynghylch allforio Cig o Gymru i Tsieina wrth i Is-brif Weinidog y Wlad ymweld â fferm ger Nant-y-moel

Roedd fferm yng nghymoedd y De yn fan cyfarfod i gynrychiolwyr dylanwadol o lywodraethau Cymru a Tsieina yn gynharach yn y mis, yn fuan ar ôl cytundeb ynghylch codi’r gwaharddiad ar allforio Cig Eidion a Chig Oen o’r DG i dir mawr Tsieina.

Read full article

Mae Arnom Angen chi?

21 Jun 2019, 15:47

Mae Arnom Angen chi?

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn chwilio am eu Cyflenwr Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru am ein presenoldeb yn yn Sioe Frenhinol Cymru eleni!

Read full article

Marciau Llawn i Gig Oen Cymru mewn Astudiaeth Wyddonol

07 Jun 2019, 10:17

Marciau Llawn i Gig Oen Cymru mewn Astudiaeth Wyddonol

Wrth i Ddiwrnod Diogelwch Bwyd cyntaf erioed y Cenhedloedd Unedig gael ei gofnodi ar 7 Mehefin, mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn dathlu’r achlysur trwy ddatgelu’r canlyniadau cyntaf o’i phartneriaeth gyda’r arbenigwyr ar olrheinedd gwyddonol, Oritain. Awgryma’r canlyniadau y gall gwsmeriaid fod yn hyderus iawn yn hygrededd Cig Oen Cymru, gan fod 100% o’r samplau wedi cadarnhau fod y cig wedi deillio o ffermydd yng Nghymru.

Read full article

Load more