Cogyddion

Rhan o rôl HCC yw addysgu cwsmeriaid am y rôl bwysig all cig coch ei chwarae a sut y gellir mwynhau Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc fel rhan o ddeiet gytbwys. Yma gallwch lawrlwytho nifer o ffeithlenni sy’n cynnwys yr holl wybodaeth am ddeiet a bywyd iach.

Resources

Welsh Lamb Club Logo

Welsh Lamb Club Logo

Welsh Lamb criteria

Welsh Lamb criteria