Y Sector Cyhoeddus

Mae HCC yn awyddus i weithio gyda chyrff cyhoeddus, gan gynnwys awdurdodau lleol a byrddau iechyd, er mwyn eu helpu i gael hyd i Gig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc o Gymru ar gyfer eu bwydlenni mewn ysgolion ac ysbytai. Canfyddwch sut gallwn eich helpu i hyrwyddo manteision y cynnyrch o ansawdd uchel o Gymru ...

Lle mae ansawdd yn cyfrif

Gwyddom fod y diwydiant gwasanaethau bwyd yn farchnad bwysig i gig coch Cymru. O’r herwydd, mae gennym dîm yn yr adran Datblygu'r Farchnad yn benodol ar gyfer ateb gofynion y busnesau hyn. Rydym yn cynnal ymchwil i'r farchnad ac yn gweithio mewn partneriaeth â darparwyr gwasanaethau bwyd i wneud yn si?r fod cig coch Cymru yn cael ei labelu a'i farchnata’n gywir i westai, tai bwyta ac arlwywyr.

Lle mae ansawdd yn cyfrif

Ryseitiau tymhorol

Mewngofnodwch i'ch Porth Masnach i gael hyd i ryseitiau sy’n cyfleu pa mor flasus yw Cig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Cytledi Cig Oen Cymru wedi’u Grilio gyda Hwmws a Halwmi

Cytledi Cig Oen Cymru wedi’u Grilio gyda Hwmws a Halwmi

Siancen Cig Oen Cymru gyda Polenta a Pesto Leim Persaidd

Siancen Cig Oen Cymru gyda Polenta a Pesto Leim Persaidd

Coes o Gig Oen Cymru wedi’i Marinadu – siâp iâr fach yr haf

Coes o Gig Oen Cymru wedi’i Marinadu – siâp iâr fach yr haf

Mewngofnodwch i’ch Porth Masnach

Welsh Lamb Club

Mae Clwb Cig Oen Cymru ar gyfer pen-cogyddion a pherchnogion tai bwyta sy’n defnyddio Cig Oen Cymru yn rheolaidd. Bydd gennych gyfle i gael buddion unigryw megis gweithgareddau codi proffil, digwyddiadau coginio a chyhoeddusrwydd yn y wasg. Ymunwch heddiw!

Ymunwch heddiw!

Welsh Lamb Club

Ar y fwydlen!

Mae HCC yn awyddus i weithio gyda chyrff cyhoeddus, gan gynnwys awdurdodau lleol a byrddau iechyd, er mwyn eu helpu i gael hyd i Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru ar gyfer eu bwydlenni mewn ysgolion ac ysbytai. Bydd ein staff yn cael cyfarfodydd rheolaidd gyda chyrff cyhoeddus i drafod eu gofynion a’u cyllidebau. Ochr yn ochr â hyn, mae yna bob math o weithgareddau hyrwyddo i wneud pobl yn fwy ymwybodol o gig coch Cymru.

 Ar y fwydlen!