Pen-cogyddion

Gwyddom fod pen-cogyddion yn y rheng flaen pan ddaw i arddangos ansawdd ac amlbwrpasedd eu bwyd. O ryseitiau i ymchwil marchnata, o ymgyrchoedd creadigol i brynu gwybodaeth, rydym yn helpu cogyddion i hyrwyddo'r cynnyrch a blas gorau drwy ddewis a defnyddio Cig Oen Cymru  a Chig Eidion Cymru PGI.

Eich sicrwydd PGI

Os bydd cwsmeriaid yn mwynhau eu pryd o Gig Oen Cymru neu Gig Eidion Cymru, byddant yn dychwelyd i'r bwyty dro ar ôl tro - ac efallai cânt eu hysbrydoli hyd yn oed i ail-greu'r pryd yn eu cartref. Dyma yw sicrwydd PGI: blas ac ansawdd gwarantedig. Os ydych wedi ymrwymo i ddefnyddio Cig Oen Cymru PGI neu Gig Eidion Cymru PGI ac yn dymuno gweithio gyda ni i hyrwyddo’r cynhyrchion unigryw hyn, mewngofnodwch i'ch Porth Masnach i gael cysylltiadau allweddol a chronfa wybodaeth bwrpasol.

Eich sicrwydd PGI

Ryseitiau tymhorol

Mewngofnodwch i'ch Porth Masnach i gael hyd i’r ryseitiau isod a mwy o ryseitiau sy’n cyfleu pa mor flasus yw Cig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Cytledi Cig Oen Cymru wedi’u Grilio gyda Hwmws a Halwmi

Cytledi Cig Oen Cymru wedi’u Grilio gyda Hwmws a Halwmi

Siancen Cig Oen Cymru gyda Polenta a Pesto Leim Persaidd

Siancen Cig Oen Cymru gyda Polenta a Pesto Leim Persaidd

Coes o Gig Oen Cymru wedi’i Marinadu – siâp iâr fach yr haf

Coes o Gig Oen Cymru wedi’i Marinadu – siâp iâr fach yr haf

Mewngofnodwch i’r porth masnach

Gwell toriadau

Mae ein proseswyr yn defnyddio’r technegau torri diweddaraf ac wedi datblygu dewis eang o doriadau cig oen a chig eidion o’r ansawdd gorau.

Mewngofnodwch i’ch Porth Masnach er mwyn lawrlwytho ein Canllawiau Toriadau Cig.

Canllaw toriadau cig 

Gwell toriadau

Ymunwch â Chlwb Cig Oen Cymru

Mae Clwb Cig Oen Cymru ar gyfer pen-cogyddion a pherchnogion tai bwyta sy’n defnyddio Cig Oen Cymru yn rheolaidd. Bydd gennych gyfle i gael buddion unigryw megis gweithgareddau codi proffil, digwyddiadau coginio a chyhoeddusrwydd yn y wasg.

Mwy o wybodaeth yma!

Ymunwch â Chlwb Cig Oen Cymru