Gwasanaeth Bwyd

Mae'r diwydiant gwasanaeth bwyd yn farchnad bwysig ar gyfer Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc o Gymru. Os ydych yn gweithio yn y sector gwestai ac arlwyo neu gyfanwerth, mae gennym dîm profiadol sydd wedi ymroddi i fodloni gofynion y busnesau hyn.

Cogyddion Sector Gyhoeddus

Partneriaethau perffaith

Mae HCC wedi cychwyn amryw brosiectau i ddeall y sector a datblygu'r cyfleoedd ar gyfer Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc o Gymru. Rydym yn cynnal ymchwil i'r farchnad ac yn gweithio mewn partneriaeth â darparwyr gwasanaethau bwyd i wneud yn si?r fod cig coch Cymru yn cael ei labelu’n gywir a'i farchnata i westai, tai bwyta ac arlwywyr.

Partneriaethau perffaith

Gallwn gynnig ichi... 

Rydym yma i helpu

Os oes angen cymorth arnoch i stocio a hyrwyddo, neu os ydych yn chwilio am ddata marchnad cyfredol ar gyfer Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru neu borc o Gymru, mynnwch air â ni heddiw a chael gwybod sut gallwn eich helpu.

Ffoniwch ni ar 01970 625050 neu mewngofnodwch i’n Porth Masnach.

Mwy o wybodaeth trwy’r Porth Masnach