Adwerthwyr

Rhan o rôl HCC yw addysgu cwsmeriaid am y rôl bwysig all cig coch ei chwarae a sut y gellir mwynhau Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc fel rhan o ddeiet gytbwys. Yma gallwch lawrlwytho nifer o ffeithlenni sy’n cynnwys yr holl wybodaeth am ddeiet a bywyd iach.

Resources

Meat cuts guide

Meat cuts guide

Lamb leaflet

Lamb leaflet

Beef leaflet

Beef leaflet

PGI Factsheet

PGI Factsheet

Packaging, Labelling and Branding Toolkit

Packaging, Labelling and Branding Toolkit