Canllawiau Technegol i Golli Cig

Mae HCC wedi rhoi’r canllaw cig yma er budd y nifer o ran-ddeiliaid yng Nghymru a gweddill Prydain, yn ogystal â’n cwsmeriaid trwy Ewrop a thu hwnt. Pwrpas y canllaw yw cynnig gwybodaeth eang ar safon a mathau o Gig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.

Resources

Meat Cuts - English

Meat Cuts - English