`

Ymdrech i wneud yn siwr taw Cig Eidion Cymru yw’r gorau yn y byd

Ymdrech i wneud yn siwr taw Cig Eidion Cymru yw’r gorau yn y byd

Mae prosiect ymchwil pwysig wedi cymryd cam ymlaen wrth iddo geisio gwella’r enw da rhagorol sydd gan ddiwydiant cig eidion Cymru.  Gwnaeth hynny â chwrs hyfforddi a fu’n edrych ar y dulliau gorau sy’n bodoli yn fyd-eang ar gyfer graddio cig yn ôl ei ansawdd.

Y mis hwn, gwahoddodd Prosiect BeefQ, sydd dan adain Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth, gynrychiolwyr o’r sector prosesu cig yng Nghymru i sawl diwrnod o hyfforddiant dwys pan fu cyfle i ddysgu am system raddio Meat Standards Awstralia (MSA) gan arbenigwyr oddi yno.

Fel canlyniad i’r digwyddiad, a drefnwyd mewn dau ladd-dy mawr gan Hybu Cig Cymru (HCC), bydd sawl graddiwr ansawdd cig ar gael mewn lladd-dai sydd yn gymwys i brosesu Cig Eidion Cymru PGI. Yn nes ymlaen ym mhrosiect BeefQ, bydd y graddwyr hyn yn gallu trosglwyddo eu harbenigedd i gynhyrchwyr mewn arddangosiadau, a dangos sut mae’r hyn sy’n digwydd ar y fferm yn dylanwadu ar ansawdd carcasau.

Mae’r prosiect, a fydd yn para am dair blynedd, yn cael ei gefnogi gan Raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020, sy’n cael ei hariannu gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.  Y nod yn y pen draw yw gwella ansawdd bwyta a gwerth Cig Eidion Cymru a chynyddu’r elw i ffermwyr a phroseswyr.

Dywedodd Deanna Jones o HCC: “Mae’r hyfforddiant hwn yn gam cyntaf pwysig ym mhrosiect BeefQ, a fydd yn y pen draw, gobeithio, yn rhoi hwb sylweddol i sector Cig Eidion Cymru. Roeddem wrth ein bodd fod cynrychiolwyr allweddol o blith y proseswyr mwyaf yn gallu mynychu.

“Mae system Awstralia yn cael ei hystyried y gorau yn y byd o ran darogan ansawdd bwyta cig eidion. Roedd yn werthfawr iawn, felly, ein bod yn gallu dod ag arbenigwyr o Awstralia i drafod sut y gallem ddefnyddio’r system yng Nghymru, a hyfforddi pobl – trwy hyfforddiant ymarferol ac addysg dosbarth - ar sut i’w defnyddio.”

Dywedodd Dr. Pip Nicholas-Davies o Brifysgol Aberystwyth: “Ers i BeefQ gael ei lansio’n ffurfiol yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ddiwedd 2018, rydym wedi bwrw ymlaen gyda’n partneriaid i roi cynllun y prosiect ar waith.

“Yn ogystal â’r cwrs hyfforddi, rydym yn paratoi i wneud arolwg o'r anifeiliaid sy’n cael eu prosesu gan y proseswyr sy’n rhan o’r prosiect, a byddwn yn dewis amrediad o anifeiliaid i’w graddio yn ôl ansawdd bwyta eu cig. Bydd samplau o gig o’r anifeilaidd hyn yn cael eu blasu wedyn gan ddefnyddwyr. Caiff y samplau cyntaf eu casglu’r mis hwn, a bydd samplau pellach yn cael eu casglu yn yr hydref i ganfod gwahaniaethau tymhorol.

More News

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

This week Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has been working alongside leading Welsh foodservice providers in their bid to win new customers in the domestic UK market. Read full article

HCC helping teachers to give children the facts on balanced diets

HCC helping teachers to give children the facts on balanced diets

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) is aiming to help Welsh schools teach children the facts about healthy balanced diets by funding teacher training courses, alongside helping to provide resources to support teaching food in the curriculum. Read full article

Welsh lamb and beef industry hopes for Japanese success in 2019

Welsh lamb and beef industry hopes for Japanese success in 2019

It’s now less than 200 days until the start of the Rugby World Cup in Japan. But this week another Welsh team is aiming to make an early impact in the country, as a delegation of red meat exporters head to the important Foodex trade fair in Tokyo, which is expected to attract 85,000 visitors. Read full article