`

Ymdrech i wneud yn siwr taw Cig Eidion Cymru yw’r gorau yn y byd

Ymdrech i wneud yn siwr taw Cig Eidion Cymru yw’r gorau yn y byd

Mae prosiect ymchwil pwysig wedi cymryd cam ymlaen wrth iddo geisio gwella’r enw da rhagorol sydd gan ddiwydiant cig eidion Cymru.  Gwnaeth hynny â chwrs hyfforddi a fu’n edrych ar y dulliau gorau sy’n bodoli yn fyd-eang ar gyfer graddio cig yn ôl ei ansawdd.

Y mis hwn, gwahoddodd Prosiect BeefQ, sydd dan adain Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth, gynrychiolwyr o’r sector prosesu cig yng Nghymru i sawl diwrnod o hyfforddiant dwys pan fu cyfle i ddysgu am system raddio Meat Standards Awstralia (MSA) gan arbenigwyr oddi yno.

Fel canlyniad i’r digwyddiad, a drefnwyd mewn dau ladd-dy mawr gan Hybu Cig Cymru (HCC), bydd sawl graddiwr ansawdd cig ar gael mewn lladd-dai sydd yn gymwys i brosesu Cig Eidion Cymru PGI. Yn nes ymlaen ym mhrosiect BeefQ, bydd y graddwyr hyn yn gallu trosglwyddo eu harbenigedd i gynhyrchwyr mewn arddangosiadau, a dangos sut mae’r hyn sy’n digwydd ar y fferm yn dylanwadu ar ansawdd carcasau.

Mae’r prosiect, a fydd yn para am dair blynedd, yn cael ei gefnogi gan Raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020, sy’n cael ei hariannu gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.  Y nod yn y pen draw yw gwella ansawdd bwyta a gwerth Cig Eidion Cymru a chynyddu’r elw i ffermwyr a phroseswyr.

Dywedodd Deanna Jones o HCC: “Mae’r hyfforddiant hwn yn gam cyntaf pwysig ym mhrosiect BeefQ, a fydd yn y pen draw, gobeithio, yn rhoi hwb sylweddol i sector Cig Eidion Cymru. Roeddem wrth ein bodd fod cynrychiolwyr allweddol o blith y proseswyr mwyaf yn gallu mynychu.

“Mae system Awstralia yn cael ei hystyried y gorau yn y byd o ran darogan ansawdd bwyta cig eidion. Roedd yn werthfawr iawn, felly, ein bod yn gallu dod ag arbenigwyr o Awstralia i drafod sut y gallem ddefnyddio’r system yng Nghymru, a hyfforddi pobl – trwy hyfforddiant ymarferol ac addysg dosbarth - ar sut i’w defnyddio.”

Dywedodd Dr. Pip Nicholas-Davies o Brifysgol Aberystwyth: “Ers i BeefQ gael ei lansio’n ffurfiol yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ddiwedd 2018, rydym wedi bwrw ymlaen gyda’n partneriaid i roi cynllun y prosiect ar waith.

“Yn ogystal â’r cwrs hyfforddi, rydym yn paratoi i wneud arolwg o'r anifeiliaid sy’n cael eu prosesu gan y proseswyr sy’n rhan o’r prosiect, a byddwn yn dewis amrediad o anifeiliaid i’w graddio yn ôl ansawdd bwyta eu cig. Bydd samplau o gig o’r anifeilaidd hyn yn cael eu blasu wedyn gan ddefnyddwyr. Caiff y samplau cyntaf eu casglu’r mis hwn, a bydd samplau pellach yn cael eu casglu yn yr hydref i ganfod gwahaniaethau tymhorol.

More News

Forums help Welsh meat processors to explore new opportunities

Forums help Welsh meat processors to explore new opportunities

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has been supporting the Welsh red meat abattoir and processing sector through regional forums, at which opportunities were explored for obtaining support to add value to produce, and new traceability technology was discussed. Read full article

Project aims to ensure world-leading quality for Welsh Beef

Project aims to ensure world-leading quality for Welsh Beef

A major research project has taken a step towards its goal of enhancing the Welsh beef industry’s excellent reputation, through a training course which explored world-leading techniques for grading meat by eating quality. Read full article

Only 23,000 pigs in Wales, but pork is increasing in demand. How is Wales approaching the challenge?

Only 23,000 pigs in Wales, but pork is increasing in demand. How is Wales approaching the challenge?

An insight into a family-run business that supplies pork from Wales to Prince Charles and an initiative which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government, that helps Wales-based suppliers and retailers work towards a more sustainable pork market Read full article