`

Mae Arnom Angen chi?

Mae Arnom Angen chi?

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn chwilio am eu Cyflenwr Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru am ein presenoldeb yn yn Sioe Frenhinol Cymru eleni!

Rhowch cais mewn yma

Telerau ac Amodau

Bydd yn ofynnol i enillydd y gystadleuaeth gyflenwi a chyflwyno'r cynnyrch (Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru) i

ofynion y trefnwyr (HCC). Dylid cyflwyno'r cynnyrch ddydd Sul 21 Gorffennaf 2019 o 3yp ymlaen.

Darllenwch y Telerau ac Amodau canlynol…

  • Rhaid i'r holl gynnyrch fod yn “Gig Oen Cymru” a “Chig Eidion Cymru”, a gafodd ei eni a'i fagu yng Nghymru, a'i ladd mewn lladd-dy wedi'i gymeradwyo gan PGI.
  • Rwy'n cydnabod bod y gystadleuaeth hon ar agor i aelodau o Glwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion
  • Cymru yn unig, ac rwy'n deall y bydd fy nghais yn cael ei anghymhwyso os nad wyf yn aelod.
  • Os ydych chi'n gwerthu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, gallwch fod yn rhan o Glwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru am ddim trwy anfon e-bost at kjones@hccmpw.org.uk a llenwi ffurflen datganiad.
  • Os yn llwyddiannus, rwy'n cydnabod y bydd disgwyl i mi gyflenwi fy nghynnyrch i'r manylebau sy'n ofynnol gan HCC a byddaf yn cael fy nhalu am gyflenwi a chyflenwi'r cynnyrch.
  • Bydd angen cynnyrch ar gyfer cyfnod y sioe, gan gynnwys arddangosiadau ac arddangosiadau, a bydd angen ei ddosbarthu i stondin HCC ar faes y sioe ddydd Sul 20 Gorffennaf 2019.
  • Rwy'n rhoi caniatâd i ddefnyddio fy enw, enw cwmni, a delwedd mewn deunydd cyhoeddusrwydd ac ar draws tudalennau cyfryngau cymdeithasol HCC os rydw i y rhestr fer a / neu'n cael fy newis fel enillydd cystadleuaeth.
  • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Iau ar 4 Gorffennaf 2019 erbyn 11:59pm.
  • Hysbysir yr enillydd ddydd Gwener 5 Gorffennaf a rhoddir archeb lawn.

More News

HCC Welcomes News on Beef Exports to China

HCC Welcomes News on Beef Exports to China

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has welcomed news of a step forward in opening the Chinese market to exports of PGI Welsh Beef, as announced today by the UK and Chinese governments. Read full article

Welsh Lamb Scores Top Traceability Marks in Scientific Study

Welsh Lamb Scores Top Traceability Marks in Scientific Study

As the first ever United Nations World Food Safety Day is marked on 7 June, Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) is celebrating the occasion by revealing the first set of results from its world-leading partnership with scientific traceability specialists Oritain. The results suggest that customers can have extremely high confidence in the integrity of PGI Welsh Lamb, with 100% of the samples taken being confirmed as originating from Welsh farms. Read full article

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

This week Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has been working alongside leading Welsh foodservice providers in their bid to win new customers in the domestic UK market. Read full article