`

Mae Arnom Angen chi?

Mae Arnom Angen chi?

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn chwilio am eu Cyflenwr Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru am ein presenoldeb yn yn Sioe Frenhinol Cymru eleni!

Rhowch cais mewn yma

Telerau ac Amodau

Bydd yn ofynnol i enillydd y gystadleuaeth gyflenwi a chyflwyno'r cynnyrch (Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru) i

ofynion y trefnwyr (HCC). Dylid cyflwyno'r cynnyrch ddydd Sul 21 Gorffennaf 2019 o 3yp ymlaen.

Darllenwch y Telerau ac Amodau canlynol…

  • Rhaid i'r holl gynnyrch fod yn “Gig Oen Cymru” a “Chig Eidion Cymru”, a gafodd ei eni a'i fagu yng Nghymru, a'i ladd mewn lladd-dy wedi'i gymeradwyo gan PGI.
  • Rwy'n cydnabod bod y gystadleuaeth hon ar agor i aelodau o Glwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion
  • Cymru yn unig, ac rwy'n deall y bydd fy nghais yn cael ei anghymhwyso os nad wyf yn aelod.
  • Os ydych chi'n gwerthu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, gallwch fod yn rhan o Glwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru am ddim trwy anfon e-bost at kjones@hccmpw.org.uk a llenwi ffurflen datganiad.
  • Os yn llwyddiannus, rwy'n cydnabod y bydd disgwyl i mi gyflenwi fy nghynnyrch i'r manylebau sy'n ofynnol gan HCC a byddaf yn cael fy nhalu am gyflenwi a chyflenwi'r cynnyrch.
  • Bydd angen cynnyrch ar gyfer cyfnod y sioe, gan gynnwys arddangosiadau ac arddangosiadau, a bydd angen ei ddosbarthu i stondin HCC ar faes y sioe ddydd Sul 20 Gorffennaf 2019.
  • Rwy'n rhoi caniatâd i ddefnyddio fy enw, enw cwmni, a delwedd mewn deunydd cyhoeddusrwydd ac ar draws tudalennau cyfryngau cymdeithasol HCC os rydw i y rhestr fer a / neu'n cael fy newis fel enillydd cystadleuaeth.
  • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Iau ar 4 Gorffennaf 2019 erbyn 11:59pm.
  • Hysbysir yr enillydd ddydd Gwener 5 Gorffennaf a rhoddir archeb lawn.

More News

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

This week Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has been working alongside leading Welsh foodservice providers in their bid to win new customers in the domestic UK market. Read full article

HCC helping teachers to give children the facts on balanced diets

HCC helping teachers to give children the facts on balanced diets

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) is aiming to help Welsh schools teach children the facts about healthy balanced diets by funding teacher training courses, alongside helping to provide resources to support teaching food in the curriculum. Read full article

Welsh lamb and beef industry hopes for Japanese success in 2019

Welsh lamb and beef industry hopes for Japanese success in 2019

It’s now less than 200 days until the start of the Rugby World Cup in Japan. But this week another Welsh team is aiming to make an early impact in the country, as a delegation of red meat exporters head to the important Foodex trade fair in Tokyo, which is expected to attract 85,000 visitors. Read full article