`

HCC yn helpu cwmnïau bwyd i chwilio am fusnes newydd

HCC yn helpu cwmnïau bwyd i chwilio am fusnes newydd

Yr wythnos hon mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â darparwyr bwyd blaenllaw yng Nghymru wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i gwsmeriaid newydd yn y farchnad gartref.

Mae llawer o gwmnïau bwyd Cymru yn gefnogol iawn i Gig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.  Maen nhw’n defnyddio cig lleol i greu prydau ffres â gwerth ychwanegol sydd yn barod i’w defnyddio. Caiff y rhain eu gwerthu i amrywiaeth eang o gleientiaid yn y sectorau tai bwyta, gwestai ac arlwyo.

Fel rhan o'i waith cynyddol yn y farchnad gartref, yn wyneb yr ansicrwydd masnachol oherwydd Brexit, roedd HCC yn bresennol mewn sioeau masnach yn Llandudno a Bae Colwyn yr wythnos hon, lle’r oedd cwsmeriaid yn y sector arlwyo yn gallu blasu prydau o gig oen a chig eidion gan y cwmnïau bwyd.

Dywedodd Emily Davies, sy’n Swyddog Gweithredol yn HCC ar gyfer Datblygu’r Farchnad yn y DG: “Mae sector gwasanaethau bwyd y DG yn werth £57 biliwn y flwyddyn, sy'n farchnad gartref hollbwysig i Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. O fewn hyn mae gennym nifer o gwmnïau ardderchog sydd wedi ymrwymo i ddefnyddio cig coch o Gymru.”

Ychwanegodd: “Roedd y sioeau masnach hyn yn rhan o ymgyrch gan HCC i helpu'r cwmnïau hyn i ddenu cleientiaid newydd, trwy baratoi samplau o'r cynnyrch ardderchog sy’n cael ei gynnig, ac adrodd hanes olrheinedd y cynnyrch rhagorol a'r dulliau ffermio traddodiadol sydd y tu ôl i’r brand.”

More News

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

This week Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has been working alongside leading Welsh foodservice providers in their bid to win new customers in the domestic UK market. Read full article

HCC helping teachers to give children the facts on balanced diets

HCC helping teachers to give children the facts on balanced diets

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) is aiming to help Welsh schools teach children the facts about healthy balanced diets by funding teacher training courses, alongside helping to provide resources to support teaching food in the curriculum. Read full article

Welsh lamb and beef industry hopes for Japanese success in 2019

Welsh lamb and beef industry hopes for Japanese success in 2019

It’s now less than 200 days until the start of the Rugby World Cup in Japan. But this week another Welsh team is aiming to make an early impact in the country, as a delegation of red meat exporters head to the important Foodex trade fair in Tokyo, which is expected to attract 85,000 visitors. Read full article