`

HCC yn helpu cwmnïau bwyd i chwilio am fusnes newydd

HCC yn helpu cwmnïau bwyd i chwilio am fusnes newydd

Yr wythnos hon mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â darparwyr bwyd blaenllaw yng Nghymru wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i gwsmeriaid newydd yn y farchnad gartref.

Mae llawer o gwmnïau bwyd Cymru yn gefnogol iawn i Gig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.  Maen nhw’n defnyddio cig lleol i greu prydau ffres â gwerth ychwanegol sydd yn barod i’w defnyddio. Caiff y rhain eu gwerthu i amrywiaeth eang o gleientiaid yn y sectorau tai bwyta, gwestai ac arlwyo.

Fel rhan o'i waith cynyddol yn y farchnad gartref, yn wyneb yr ansicrwydd masnachol oherwydd Brexit, roedd HCC yn bresennol mewn sioeau masnach yn Llandudno a Bae Colwyn yr wythnos hon, lle’r oedd cwsmeriaid yn y sector arlwyo yn gallu blasu prydau o gig oen a chig eidion gan y cwmnïau bwyd.

Dywedodd Emily Davies, sy’n Swyddog Gweithredol yn HCC ar gyfer Datblygu’r Farchnad yn y DG: “Mae sector gwasanaethau bwyd y DG yn werth £57 biliwn y flwyddyn, sy'n farchnad gartref hollbwysig i Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. O fewn hyn mae gennym nifer o gwmnïau ardderchog sydd wedi ymrwymo i ddefnyddio cig coch o Gymru.”

Ychwanegodd: “Roedd y sioeau masnach hyn yn rhan o ymgyrch gan HCC i helpu'r cwmnïau hyn i ddenu cleientiaid newydd, trwy baratoi samplau o'r cynnyrch ardderchog sy’n cael ei gynnig, ac adrodd hanes olrheinedd y cynnyrch rhagorol a'r dulliau ffermio traddodiadol sydd y tu ôl i’r brand.”

More News

HCC Welcomes News on Beef Exports to China

HCC Welcomes News on Beef Exports to China

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has welcomed news of a step forward in opening the Chinese market to exports of PGI Welsh Beef, as announced today by the UK and Chinese governments. Read full article

Welsh Lamb Scores Top Traceability Marks in Scientific Study

Welsh Lamb Scores Top Traceability Marks in Scientific Study

As the first ever United Nations World Food Safety Day is marked on 7 June, Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) is celebrating the occasion by revealing the first set of results from its world-leading partnership with scientific traceability specialists Oritain. The results suggest that customers can have extremely high confidence in the integrity of PGI Welsh Lamb, with 100% of the samples taken being confirmed as originating from Welsh farms. Read full article

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

This week Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has been working alongside leading Welsh foodservice providers in their bid to win new customers in the domestic UK market. Read full article