`

HCC yn helpu athrawon i roi’r ffeithiau i blant am ddiet cytbwys

HCC yn helpu athrawon i roi’r ffeithiau i blant am ddiet cytbwys

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn ceisio helpu ysgolion Cymru i addysgu plant am ddiet iach a chytbwys trwy ariannu cyrsiau hyfforddi athrawon, ynghyd â helpu i ddarparu adnoddau ar gyfer addysgu am fwyd yn y cwricwlwm.

Rhoddwyd mynediad am ddim i'r cwrs ar-lein, Cyflwyniad i fwyta a maethiad iach / Introduction to healthy eating and nutrition, i 19 o athrawon uwchradd yng Nghymru a oedd wedi cofrestru i ddiweddaru eu gwybodaeth am faethiad. Cafodd yr hyfforddiant, sydd fel arfer yn costio £65, ei ysgrifennu a'i ddatblygu gan Sefydliad Maetheg Prydain (BNF), ond ariannwyd athrawon ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon i gymryd rhan gan fyrddau ardoll cig coch y DG. 

Mae’r cwrs yn cefnogi astudiaethau bwyd yng Nghyfnod Allweddol 3 a 4 a Chanllaw 7 o Addysgu bwyd mewn ysgolion uwchradd: fframwaith o wybodaeth a sgiliauteaching in secondary schools: a framework of knowledge and skills.

Mae Elwen Roberts o HCC wedi arwain nifer o gyrsiau a seminarau hyfforddi i athrawon bwyd yng Nghymru dros y blynyddoedd. Dywedodd: “Roeddem yn falch o gynnig y cwrs ar-lein hwn i athrawon yng Nghymru.  Mae cig coch yn cynnwys cymaint o faetholion a mwynau hanfodol fel rhan o ddiet iach a chytbwys; mae'n bwysig bod ein hathrawon yn gwbl ymwybodol o'r manteision ac yn gallu rhannu'r ffeithiau’n hyderus gyda'u myfyrwyr.

Roedd y cwrs ar gael i addysgwyr ar y gronfa ddata e-bost, Cig ac Addysg, sef partneriaeth ledled y DG ar gyfer hyrwyddo manteision cig coch fel rhan o ddiet iach. Fodd bynnag, mae angen i athrawon sylweddoli fod gwefan Cig ac Addysg bellach wedi cau a chafodd adnoddau i gefnogi eu haddysgu a'u dysgu am gig coch eu trosglwyddo i wefan sydd newydd gael ei diweddaru, sef ‘Food – a fact of life’.

Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys adnoddau dwyieithog wedi eu datblygu gan HCC, sy’n amrywio o gynlluniau gwersi, posteri a ryseitiau cig coch cyflym a hawdd y gellir eu creu yn ystod gwersi.

“Mae gennym gyfoeth o adnoddau dwyieithog y gall athrawon eu lawrlwytho a'u defnyddio am ddim, pob un ohonyn nhw’n hyrwyddo manteision cynnwys cig coch fel rhan o ddiet iach a chytbwys. Y gobaith yw y byddan nhw hefyd yn annog ac yn cynorthwyo athrawon i gyflwyno cig coch a dangos sut i'w goginio yn ystod gwersi.”

Mae'r adnoddau hyn ar gael hefyd ar Hwb, Llwyfan Dysgu Cymru Gyfan, ac ar wefan masnach HCC: http://www.hcctrade.co.uk/

Yn ogystal, mae HCC yn gweithio gyda ‘Food - a fact of life’ er mwyn trefnu cynhadledd i athrawon yn hwyrach eleni.

More News

HCC Welcomes News on Beef Exports to China

HCC Welcomes News on Beef Exports to China

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has welcomed news of a step forward in opening the Chinese market to exports of PGI Welsh Beef, as announced today by the UK and Chinese governments. Read full article

Welsh Lamb Scores Top Traceability Marks in Scientific Study

Welsh Lamb Scores Top Traceability Marks in Scientific Study

As the first ever United Nations World Food Safety Day is marked on 7 June, Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) is celebrating the occasion by revealing the first set of results from its world-leading partnership with scientific traceability specialists Oritain. The results suggest that customers can have extremely high confidence in the integrity of PGI Welsh Lamb, with 100% of the samples taken being confirmed as originating from Welsh farms. Read full article

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

This week Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has been working alongside leading Welsh foodservice providers in their bid to win new customers in the domestic UK market. Read full article