`

HCC yn helpu athrawon i roi’r ffeithiau i blant am ddiet cytbwys

HCC yn helpu athrawon i roi’r ffeithiau i blant am ddiet cytbwys

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn ceisio helpu ysgolion Cymru i addysgu plant am ddiet iach a chytbwys trwy ariannu cyrsiau hyfforddi athrawon, ynghyd â helpu i ddarparu adnoddau ar gyfer addysgu am fwyd yn y cwricwlwm.

Rhoddwyd mynediad am ddim i'r cwrs ar-lein, Cyflwyniad i fwyta a maethiad iach / Introduction to healthy eating and nutrition, i 19 o athrawon uwchradd yng Nghymru a oedd wedi cofrestru i ddiweddaru eu gwybodaeth am faethiad. Cafodd yr hyfforddiant, sydd fel arfer yn costio £65, ei ysgrifennu a'i ddatblygu gan Sefydliad Maetheg Prydain (BNF), ond ariannwyd athrawon ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon i gymryd rhan gan fyrddau ardoll cig coch y DG. 

Mae’r cwrs yn cefnogi astudiaethau bwyd yng Nghyfnod Allweddol 3 a 4 a Chanllaw 7 o Addysgu bwyd mewn ysgolion uwchradd: fframwaith o wybodaeth a sgiliauteaching in secondary schools: a framework of knowledge and skills.

Mae Elwen Roberts o HCC wedi arwain nifer o gyrsiau a seminarau hyfforddi i athrawon bwyd yng Nghymru dros y blynyddoedd. Dywedodd: “Roeddem yn falch o gynnig y cwrs ar-lein hwn i athrawon yng Nghymru.  Mae cig coch yn cynnwys cymaint o faetholion a mwynau hanfodol fel rhan o ddiet iach a chytbwys; mae'n bwysig bod ein hathrawon yn gwbl ymwybodol o'r manteision ac yn gallu rhannu'r ffeithiau’n hyderus gyda'u myfyrwyr.

Roedd y cwrs ar gael i addysgwyr ar y gronfa ddata e-bost, Cig ac Addysg, sef partneriaeth ledled y DG ar gyfer hyrwyddo manteision cig coch fel rhan o ddiet iach. Fodd bynnag, mae angen i athrawon sylweddoli fod gwefan Cig ac Addysg bellach wedi cau a chafodd adnoddau i gefnogi eu haddysgu a'u dysgu am gig coch eu trosglwyddo i wefan sydd newydd gael ei diweddaru, sef ‘Food – a fact of life’.

Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys adnoddau dwyieithog wedi eu datblygu gan HCC, sy’n amrywio o gynlluniau gwersi, posteri a ryseitiau cig coch cyflym a hawdd y gellir eu creu yn ystod gwersi.

“Mae gennym gyfoeth o adnoddau dwyieithog y gall athrawon eu lawrlwytho a'u defnyddio am ddim, pob un ohonyn nhw’n hyrwyddo manteision cynnwys cig coch fel rhan o ddiet iach a chytbwys. Y gobaith yw y byddan nhw hefyd yn annog ac yn cynorthwyo athrawon i gyflwyno cig coch a dangos sut i'w goginio yn ystod gwersi.”

Mae'r adnoddau hyn ar gael hefyd ar Hwb, Llwyfan Dysgu Cymru Gyfan, ac ar wefan masnach HCC: http://www.hcctrade.co.uk/

Yn ogystal, mae HCC yn gweithio gyda ‘Food - a fact of life’ er mwyn trefnu cynhadledd i athrawon yn hwyrach eleni.

More News

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

This week Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has been working alongside leading Welsh foodservice providers in their bid to win new customers in the domestic UK market. Read full article

HCC helping teachers to give children the facts on balanced diets

HCC helping teachers to give children the facts on balanced diets

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) is aiming to help Welsh schools teach children the facts about healthy balanced diets by funding teacher training courses, alongside helping to provide resources to support teaching food in the curriculum. Read full article

Welsh lamb and beef industry hopes for Japanese success in 2019

Welsh lamb and beef industry hopes for Japanese success in 2019

It’s now less than 200 days until the start of the Rugby World Cup in Japan. But this week another Welsh team is aiming to make an early impact in the country, as a delegation of red meat exporters head to the important Foodex trade fair in Tokyo, which is expected to attract 85,000 visitors. Read full article