`

Gweithwyr y maes iechyd yn argymell cig coch

Gweithwyr y maes iechyd yn argymell cig coch

Buasai 95% o weithwyr iechyd a fynychodd gynhadledd feddygol yng Nghaerdydd yn argymell cig coch fel rhan o ddiet iach a chytbwys.

Gwnaed arolwg gan Hybu Cig Cymru (HCC) yng nghynhadledd “Nursing in Practice” yng Nghaerdydd a chofnodwyd gwybodaeth ac agwedd y bobl oedd yn bresennol tuag at gig coch a’i gynnwys mewn diet fel rhan o ymgyrch ehangach ar hyrwyddo gwerth maethol cig coch.

Mae cynhadledd “Nursing in Practice” yn ddigwyddiad datblygiad proffesiynnol blynyddol ar gyfer nyrsus gofal cynradd a gweithwyr iechyd, yn cynnwys nyrsus meddygon teulu, ymwelwyr iechyd a nyrsus cymunedol.

Yn ogystal â bod yn ffynhonnell bwysig o brotin, dangosodd yr arolwg bod nyrsys hefyd yn ymwybodol o’r ffaith fod cig coch Cymru’n cynnwys amrywiaeth o faetholynnau pwysig eraill fel haearn, sinc, asidau amino, fitamin D a fitamin B12 sydd ar gael mewn cynnyrch anifeiliaid yn unig. Mae diffyg Fitamin B12 yn y deiet yn gallu arwain at flinder llethol, llai o egni a gwendid yn y cyhyrau.

I rannu gwybodaeth am faeth a deiet dynol, bu dros 100 o bobl yn y digwyddiad yn rhan o seminar pryfoclyd gan y deietegydd cydnabyddedig ac Aelod o’r Panel Cynghori Cig, Dr. Carrie Ruxton dan y teitl ‘Red Meat: Friend or Foe?’, a heriodd rhai o’r camsyniadau am gig coch.

Yn ystod ei chyflwyniad, dywedodd Dr Ruxton wrth y gynulleidfa o nyrsys i baratoi eu hunain am “nifer fawr o negeseuon dros y misoedd i ddod a fydd yn awgrymu y dylai pawb fwyta llai o gig neu droi’n figan neu at fwyta deiet llysieuol. Ond yn y DU, bydd y rhan fwyaf o’ch cleifion yn bwyta’r cyfanswm cywir o gig. Does dim angen i ni ofyn iddyn nhw leihau faint maen nhw’n bwyta.”

Meddai Dr Ruxton: “Mae cig coch yn cyfrannu at iechyd y galon; golwg normal; twf a chynnal cyhyrau; imiwnedd; gwrthocsidyddion naturiol; cyhyrau a dannedd cryf; rheoli hormonau; croen, gwallt a gwinedd iach.

“Mae’n hollol ddiogel ac mae’n gwneud cyfraniad da iawn at iechyd.”

Meddai Swyddog Gweithredol y Defnyddwyr HCC, Elwen Roberts: “Mae cig coch yn bwysig o fewn deiet iach a chytbwys ac roedden ni’n falch iawn i weld fod y gweithwyr iechyd yn y Gynhadledd yn cytuno gyda’r neges honno.

“Gall bawb fod yn hyderus fod cig coch Cymru, yn cynnwys Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI, yn cynnig cymaint o fanteision i’n hiechyd ac mae wedi’i gynhyrchu mewn dulliau sy’n gofalu am les anifeiliaid a’r amgylchedd.”

Daw’r negeseuon yma yn ystod ymgyrch eang i hyrwyddo cig coch Cymru fel rhan o ddeiet gytbwys gan HCC gyda seren rygbi Cymru, Shane Williams.

Mae’r ymgyrch ‘Caru Cig Canol Wythnos’ yn cael ei rhedeg ar y cyd gyda AHDB yn Lloegr a QMS yn yr Alban i dynnu sylw at ba mor sydyn, hawdd ac iachus ydi paratoi prydau cig coch i gwsmeriaid y DU.

Mae’r ymgyrch, sydd â’r nod o apelio at gynulleidfaoedd ifanc, yn defnyddio’r cyfryngau cymdetihasol i dynnu sylw at werth maeth a hwylustod cig coch yn unol â cyngor iechyd, a’r cyfle i fwynhau mwy o brydau cig coch ganol wythnos. Mae negeseuon iechyd yn cael eu rhannu gan y selebs wrth iddyn nhw goginio tri pryd cig coch iachus gydag aelod o’r cyhoedd.

Dechreuodd yr ymgyrch ‘Caru Cig Canol Wythnos’ yn y Ffair Aeaf ddiwedd Tachwedd a gellir gweld y fideos ar sianelau cyfryngau cymdeithasol Cig Oen Cymreig.

More News

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

This week Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has been working alongside leading Welsh foodservice providers in their bid to win new customers in the domestic UK market. Read full article

HCC helping teachers to give children the facts on balanced diets

HCC helping teachers to give children the facts on balanced diets

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) is aiming to help Welsh schools teach children the facts about healthy balanced diets by funding teacher training courses, alongside helping to provide resources to support teaching food in the curriculum. Read full article

Welsh lamb and beef industry hopes for Japanese success in 2019

Welsh lamb and beef industry hopes for Japanese success in 2019

It’s now less than 200 days until the start of the Rugby World Cup in Japan. But this week another Welsh team is aiming to make an early impact in the country, as a delegation of red meat exporters head to the important Foodex trade fair in Tokyo, which is expected to attract 85,000 visitors. Read full article