`

Diwydiant cig yn gobeithio creu argraff yn Siapan

Diwydiant cig yn gobeithio creu argraff yn Siapan

Mae llai na 200 niwrnod tan ddechrau Cwpan Rygbi’r Byd yn Siapan. A’r wythnos hon bydd tîm arall o Gymru yn gobeithio creu argraff gynnar yn y wlad, wrth i nifer o allforwyr cig coch fynd i ffair fasnach bwysig Foodex yn Tokyo, lle mae disgwyl 85,000 o ymwelwyr.

Bu’r wlad ar gau i gwmnïau cig oen ac eidion Prydeinig am sawl blwyddyn oherwydd cyfyngiadau mewnforio Llywodraeth Siapan. Ond codwyd y gwaharddiad yn gynharach eleni, gan olygu fod modd i allforion eiconig Cymru – Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI – fedru archwilio potensial y farchnad.

Bydd Rheolwr Datblygu’r Farchnad Hybu Cig Cymru (HCC), Rhys Llywelyn, yn rhan o’r tîm, ac esboniodd fod y diwydiant cig yn gobeithio manteisio ar y proffil uwch y bydd Cwpan Rygbi’r Byd yn ei gynnig i Gymru,

“Mae agor y farchnad yn Siapan yn dod ar adeg da ar sawl agwedd,” meddai. “Yn amlwg, oherwydd Brexit mae’n rhaid i ni weithio’n galetach nag erioed, gyda chymorth Rhaglen Allforio Atodol Llywodraeth Cymru, i ddarganfod marchnadoedd tramor newydd.

“Ond hefyd mae Cwpan y Byd yn Siapan yn cynnig platfform i ni eleni i fedru tynnu sylw at ein cynnyrch, gyda’r neges fod cig coch o Gymru yn uchel mewn protein a fitaminau ac yn ddelfrydol ar gyfer bywyd iach,” meddai.

Ychwanegodd Rhys, “Ry’n ni wedi cydweithio’n agos â sêr rygbi i hyrwyddo cig yn y gorffennol, gyda Dan Lydiate ac Elinor Snowsill yn helpu marchnata Cig Eidion Cymru PGI. Ac wrth gwrs bu Shane Williams – sy’n adnabyddus yn Siapan yn dilyn ei ddwy flynedd yn chwarae i Mitsubishi Dynaboars – yn serennu mewn ymgyrch ddiweddar dros Gig Oen Cymru PGI.”

Dywedodd y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths: “Rwy’n falch fod modd allforio cig oen ac eidion o Gymru i farchnad Siapan bellach. Ry’n ni eisiau arddangos ein bwyd a diod ar y llwyfan fyd-eang, a gall y ffair fasnach yma fod yn gam gynta o ran dangos pam fod enw da gan ein cynnyrch am ei flas a’i safon. Yn dilyn y digwyddiad yma bydd taith datblygu masnach ar gyfer cwmnïau bwyd a diod ym mis Mehefin.”

Ychwanegodd, “Mae Brexit llai na mis i ffwrdd erbyn hyn ac mae’n fwy pwysig nag erioed i ni hyrwyddo’r brand Cymreig gymaint â phosib. Mae Cwpan y Byd yn digwydd yn nes ymlaen eleni ac ry’n ni am sicrhau nad dim ond tîm rygbi Cymru sy’n gadael ei marc ar y Dwyrain Pell yn 2019.”

Mae twf wedi bod ym mhoblogrwydd cig oen yn Siapan, gyda’r cyfanswm sy’n cael ei fwyta yn y wlad yn tyfu ers tair blynedd. Mae tai bwyta sy’n arbenigo mewn coginio yn arddull ‘Jingisukan’, sef cig oen neu gig dafad wedi’i grilio, wedi agor mewn nifer o ddinasoedd.

Mae gobaith hefyd y bydd cyfleon yn y farchnad i Gig Eidion Cymru, gyda chwsmeriaid Siapan yn mwynhau rhai toriadau sy’n llai poblogaidd yn y farchnad Brydeinig ac Ewropeaidd.

“Tra fod neb yn disgwyl Siapan i ddod yn farchnad enfawr i ni dros nos, mae’n sicr yn un sy’n werth ei archwilio o ran Cig Eidion Cymru a Chig Oen Cymru,” meddai Rhys Llywelyn. “Mae HCC ac allforwyr o Gymru yn edrych ymlaen at wneud cysylltiadau newydd a chynnig samplau i brynwyr yng ng?yl Foodex, ac adeiladu ar hynny yn ystod 2019.”

Ariennir stondin HCC yn Foodex yn Siapan, yn ogystal â rhai digwyddiadau rhyngwladol eraill, gan gronfa £2 miliwn o arian ardoll cig coch AHDB sydd wedi ei neilltuo ar gyfer prosiectau ar y cyd wedi eu rheoli gan gyrff ardoll Prydain – AHDB, HCC a QMS.

Mae’r gronfa yma yn drefniant dros-tro tra fod ateb parhaol yn cael ei ddarganfod i’r mater o ardoll yn cael ei gasglu mewn lladd-dai yn Lloegr ar anifeiliaid gafodd eu magu yn yr Alban a Chymru.

More News

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

This week Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has been working alongside leading Welsh foodservice providers in their bid to win new customers in the domestic UK market. Read full article

HCC helping teachers to give children the facts on balanced diets

HCC helping teachers to give children the facts on balanced diets

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) is aiming to help Welsh schools teach children the facts about healthy balanced diets by funding teacher training courses, alongside helping to provide resources to support teaching food in the curriculum. Read full article

Welsh lamb and beef industry hopes for Japanese success in 2019

Welsh lamb and beef industry hopes for Japanese success in 2019

It’s now less than 200 days until the start of the Rugby World Cup in Japan. But this week another Welsh team is aiming to make an early impact in the country, as a delegation of red meat exporters head to the important Foodex trade fair in Tokyo, which is expected to attract 85,000 visitors. Read full article