`

Cynnig cyfleoedd newydd i broseswyr cig Cymru

Cynnig cyfleoedd newydd i broseswyr cig Cymru

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi bod yn cefnogi lladd-dai a phroseswyr cig coch trwy gynnal fforymau rhanbarthol lle ystyriwyd sut i gael cymorth i ychwanegu gwerth at y cynnyrch, a lle trafodwyd y dechnoleg newydd i olrhain tarddiad cig.

Roedd cynrychiolwyr o’r rhan fwyaf o broseswyr cig Cymru yn bresennol yn y cyfarfodydd ym Mhen-coed ger Pen-y-bont ar Ogwr a Chorwen yn Sir Ddinbych, i glywed siaradwyr o HCC, Cymdeithas y Cyflenwyr Cig Annibynnol (AIMS), yr Asiantaeth Safonau Bwyd (FSA) ac Arloesi Bwyd Cymru.

Bu Rhiannon Facey-Richards a Katie Pressdee o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn amlinellu’r rhan sydd gan eu Canolfannau Zero2Five ac Arloesi Bwyd Cymru i’w chwarae ym ‘Mhrosiect Helix’ Llywodraeth Cymru.  Prosiect yw hwn a allai helpu lladd-dai ac unedau torri cig yng Nghymru i greu cynhyrchion a phrosesau newydd blaengar yn ogystal â lleihau gwastraff.

Cafwyd esboniad gan siaradwyr o'r FSA am y rheolau newydd arfaethedig ar rannu carcasau a gafodd eu croesawu’n eang o fewn y diwydiant, ynghyd â newidiadau rheoleiddiol eraill.   Bu arbenigwyr o HCC yn rhoi trosolwg o dueddiadau’r diwydiant a mentrau marchnata ac hefyd amlinellu'r dechnoleg newydd arobryn nodedig ar gyfer olrhain tarddiad Cig Oen Cymru PGI.

Dywedodd John Richards, Rheolwr Datblygu’r Diwydiant a Rhyng-Berthynas HCC, fod y cyfarfodydd hyn yn rhan hollbwysig o gymorth HCC i broseswyr, yn enwedig y mentrau bach a chanolig a oedd yn chwarae rhan hanfodol yn y gadwyn gyflenwi.

“Roedd hyn yn gyfle i HCC ac amryw o gyrff eraill ymgysylltu â chynrychiolwyr lladd-dai ac unedau torri cig i gyfnewid syniadau, a gwneud yn si?r eu bod yn ymwybodol o'r holl gyfleoedd newydd sy'n bodoli,” meddai John.

Ychwanegodd: “Mae hwn yn gyfnod heriol i’r sector, ac felly roedd hi’n bwysig clywed am y grantiau arloesi drwy Brosiect Helix; y dechnoleg newydd i olrhain tarddiad Cig Oen Cymru sy’n cael ei chynnal gan ein partneriaid yn Oritain; a’r newidiadau o ran rheoliadau.”

Dywedodd Catherine Butler, perchennog Hugh Phillips Gower Butcher: “Roedd hi’n braf gallu cyfarfod â pherchnogion busnesau eraill i drafod materion perthnasol.  Mae mynychu'r digwyddiadau hyn a gwneud cysylltiadau yn y diwydiant yn bwysig iawn ar gyfer datblygu ein busnesau.”

Dywedodd Sian Evans o G.R. Evans & Co o Gorwen; “Roedd yn gyfle da i gyfarfod â phobl o ladd-dai eraill a chlywed mwy am waith HCC, cael diweddariad ar ganllawiau’r FSA a chyfleon cyllid posib, ac ry’n ni’n edrych ymlaen at weld mwy o ddigwyddiadau o’r fath yn cael eu cynnal yn y dyfodol.”

More News

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

This week Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has been working alongside leading Welsh foodservice providers in their bid to win new customers in the domestic UK market. Read full article

HCC helping teachers to give children the facts on balanced diets

HCC helping teachers to give children the facts on balanced diets

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) is aiming to help Welsh schools teach children the facts about healthy balanced diets by funding teacher training courses, alongside helping to provide resources to support teaching food in the curriculum. Read full article

Welsh lamb and beef industry hopes for Japanese success in 2019

Welsh lamb and beef industry hopes for Japanese success in 2019

It’s now less than 200 days until the start of the Rugby World Cup in Japan. But this week another Welsh team is aiming to make an early impact in the country, as a delegation of red meat exporters head to the important Foodex trade fair in Tokyo, which is expected to attract 85,000 visitors. Read full article