`

Cludo cig cynnes

Cludo cig cynnes

Cyn hyn, roedd y ddeddfwriaeth Hylendid yn caniatáu i'r DU gludo cig cyn iddo gael ei oeri mewn lladd-dy, pe bwriedir defnyddio'r cig i gynhyrchu cynhyrchion penodol ac os oedd yr ASB yn awdurdodi hynny. 

Mae newid i'r ddeddfwriaeth y llynedd wedi rheoli'r cais am eithrio cludo cig y bwriedir ei ddefnyddio ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion penodol, dim ond pan fydd cludo o'r fath yn dderbyniol am resymau technolegol. Daeth y rheoliad newydd hwn (Rheoliad (UE) 2017/1981) i rym ar 21 Tachwedd 2017. Fodd bynnag, fe wnaeth yr ASB ohirio gweithredu er mwyn caniatáu i'r diwydiant wneud newidiadau i'w gweithrediadau a, lle bo angen, newid eu cyfleusterau storio. Daeth y cyfnod dros dro hwn i ben ar 31 Hydref 2018.

Gwnaeth y rheoliad dri newid allweddol:

  • Yn gyntaf, bwriedir defnyddio'r eithriad ar gyfer cludo cig i gynhyrchu cynhyrchion penodol a gellir ond ei ddefnyddio os yw cludo o'r fath yn dderbyniol am resymau technolegol.
  • Yn ail, cyflwynodd ddulliau mwy hyblyg o ran yr amodau tymheredd wrth gludo carcasau neu garcasau rhannol (hanner carcas, chwarteri, neu hanner carcas wedi'i dorri i dair rhan cyfanwerthu).
  • Yn olaf, gall carcasau neu garcasau rhannol sydd wedi’u cludo gan fanteisio ar y eithriad uchod gael eu torri a thynnu'r esgyrn cyn cyrraedd tymheredd craidd o 7°C yn y cyrchfan, cyn belled â bod tymheredd yr aer yn sicrhau gostyngiad parhaus yn nhymheredd y cig a'i fod yn cael ei oeri nes ei fod yn cyrraedd 7°C, os nad yw eisoes yn is.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: https://www.food.gov.uk/cy/business-guidance/cludo-cig-cynnes-o-ladd-dai-cig-coch

Tabl i amlinellu'r tymheredd a'r amserau ar gyfer rhywogaethau penodol yr anifeiliaid:

 

More News

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

HCC helps Welsh foodservice firms to bid for new business

This week Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has been working alongside leading Welsh foodservice providers in their bid to win new customers in the domestic UK market. Read full article

HCC helping teachers to give children the facts on balanced diets

HCC helping teachers to give children the facts on balanced diets

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) is aiming to help Welsh schools teach children the facts about healthy balanced diets by funding teacher training courses, alongside helping to provide resources to support teaching food in the curriculum. Read full article

Welsh lamb and beef industry hopes for Japanese success in 2019

Welsh lamb and beef industry hopes for Japanese success in 2019

It’s now less than 200 days until the start of the Rugby World Cup in Japan. But this week another Welsh team is aiming to make an early impact in the country, as a delegation of red meat exporters head to the important Foodex trade fair in Tokyo, which is expected to attract 85,000 visitors. Read full article