`

Cludo cig cynnes

Cludo cig cynnes

Cyn hyn, roedd y ddeddfwriaeth Hylendid yn caniatáu i'r DU gludo cig cyn iddo gael ei oeri mewn lladd-dy, pe bwriedir defnyddio'r cig i gynhyrchu cynhyrchion penodol ac os oedd yr ASB yn awdurdodi hynny. 

Mae newid i'r ddeddfwriaeth y llynedd wedi rheoli'r cais am eithrio cludo cig y bwriedir ei ddefnyddio ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion penodol, dim ond pan fydd cludo o'r fath yn dderbyniol am resymau technolegol. Daeth y rheoliad newydd hwn (Rheoliad (UE) 2017/1981) i rym ar 21 Tachwedd 2017. Fodd bynnag, fe wnaeth yr ASB ohirio gweithredu er mwyn caniatáu i'r diwydiant wneud newidiadau i'w gweithrediadau a, lle bo angen, newid eu cyfleusterau storio. Daeth y cyfnod dros dro hwn i ben ar 31 Hydref 2018.

Gwnaeth y rheoliad dri newid allweddol:

  • Yn gyntaf, bwriedir defnyddio'r eithriad ar gyfer cludo cig i gynhyrchu cynhyrchion penodol a gellir ond ei ddefnyddio os yw cludo o'r fath yn dderbyniol am resymau technolegol.
  • Yn ail, cyflwynodd ddulliau mwy hyblyg o ran yr amodau tymheredd wrth gludo carcasau neu garcasau rhannol (hanner carcas, chwarteri, neu hanner carcas wedi'i dorri i dair rhan cyfanwerthu).
  • Yn olaf, gall carcasau neu garcasau rhannol sydd wedi’u cludo gan fanteisio ar y eithriad uchod gael eu torri a thynnu'r esgyrn cyn cyrraedd tymheredd craidd o 7°C yn y cyrchfan, cyn belled â bod tymheredd yr aer yn sicrhau gostyngiad parhaus yn nhymheredd y cig a'i fod yn cael ei oeri nes ei fod yn cyrraedd 7°C, os nad yw eisoes yn is.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: https://www.food.gov.uk/cy/business-guidance/cludo-cig-cynnes-o-ladd-dai-cig-coch

Tabl i amlinellu'r tymheredd a'r amserau ar gyfer rhywogaethau penodol yr anifeiliaid:

 

More News

Forums help Welsh meat processors to explore new opportunities

Forums help Welsh meat processors to explore new opportunities

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has been supporting the Welsh red meat abattoir and processing sector through regional forums, at which opportunities were explored for obtaining support to add value to produce, and new traceability technology was discussed. Read full article

Project aims to ensure world-leading quality for Welsh Beef

Project aims to ensure world-leading quality for Welsh Beef

A major research project has taken a step towards its goal of enhancing the Welsh beef industry’s excellent reputation, through a training course which explored world-leading techniques for grading meat by eating quality. Read full article

Only 23,000 pigs in Wales, but pork is increasing in demand. How is Wales approaching the challenge?

Only 23,000 pigs in Wales, but pork is increasing in demand. How is Wales approaching the challenge?

An insight into a family-run business that supplies pork from Wales to Prince Charles and an initiative which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government, that helps Wales-based suppliers and retailers work towards a more sustainable pork market Read full article