Cynnig cyfleoedd newydd i broseswyr cig Cymru

26 Feb 2019, 16:21

Cynnig cyfleoedd newydd i broseswyr cig Cymru

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi bod yn cefnogi lladd-dai a phroseswyr cig coch trwy gynnal fforymau rhanbarthol lle ystyriwyd sut i gael cymorth i ychwanegu gwerth at y cynnyrch, a lle trafodwyd y dechnoleg newydd i olrhain tarddiad cig.

Read full article

Ymdrech i wneud yn siwr taw Cig Eidion Cymru yw’r gorau yn y byd

11 Feb 2019, 16:17

Ymdrech i wneud yn siwr taw Cig Eidion Cymru yw’r gorau yn y byd

Mae prosiect ymchwil pwysig wedi cymryd cam ymlaen wrth iddo geisio gwella’r enw da rhagorol sydd gan ddiwydiant cig eidion Cymru. Gwnaeth hynny â chwrs hyfforddi a fu’n edrych ar y dulliau gorau sy’n bodoli yn fyd-eang ar gyfer graddio cig yn ôl ei ansawdd.

Read full article

Cludo cig cynnes

01 Jan 2019, 14:47

Cludo cig cynnes

Cyn hyn, roedd y ddeddfwriaeth Hylendid yn caniatáu i'r DU gludo cig cyn iddo gael ei oeri mewn lladd-dy, pe bwriedir defnyddio'r cig i gynhyrchu cynhyrchion penodol ac os oedd yr ASB yn awdurdodi hynny.

Read full article

Load More